Musiikkiarkisto JAPA tarjoaa ainutkertaisia musiikkiaineistoja ja tukea tutkijoille

Musiikkiarkisto JAPA on valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta. JAPAn toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. JAPA on ainoa itsenäinen, palkkatyövoimalla toimiva musiikkiarkisto Suomessa. JAPA palvelee tutkijoita, mutta myös muita suomalaisen populaarimusiikin historiasta kiinnostuneita.

JAPA kerää, tallentaa ja saattaa käyttöön erityisesti ainutkertaista materiaalia. Kokoelmien runkona on yli 420 henkilö- ja yhteisöarkistoa, jotka muodostuvat muun muassa musiikin tekijöiden, tutkijoiden, toimittajien ja harrastajien sekä musiikkialan yhteisöjen luovuttamista aineistoista. JAPAssa on analogista aineistoa yli 600 hyllymetriä. JAPA digitoi rappeutumisvaarassa olevaa aineistoa kuten äänitteitä ja videoita. Digitaalisessa muodossa olevaa materiaalia on yli 20 TB.

Yleisradion lauantain toivotut levyt -ohjelman lukijakirjeet vuosilta 1935–2013 on yksi JAPAn laajimmista kokoelmista. Kirjeiden luovutus valittiin Vuoden arkistoteoksi 2016.

JAPAn musiikkiaineistoja kuten äänitteitä, videoita ja nuotteja voi hakea Finna-palvelun kautta. Muu aineisto kuten valokuvat, asiakirjat ja musiikkilehdet luetteloidaan JAPAn omaan Skaala-tietokantaan. Myös JAPAn verkkosivuilla www.musiikkiarkisto.fi on tietoa aineistoista.

JAPA on paitsi musiikkiarkisto, myös populaarimusiikin tutkimuslaitos. Parhaillaan on käynnissä kaksi monikulttuurisuuteen liittyvää tutkimushanketta. Lisäksi järjestetään kansainvälisiä ja kansallisia musiikintutkimuksen seminaareja. JAPA avustaa musiikintutkijoita aineistohallinnan suunnittelussa ja toimii tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyspaikkana.

JAPAn Open Access -toiminta löytyy nyt keskitetysti uudelta sivustolta oa.musiikkiarkisto.fi.

JAPA julkaisee suomalaiseen populaarimusiikkiin liittyviä tietokirjoja ja äänitteitä. Viime aikoina on panostettu voimakkaasti aineistojen avaamiseen. Esimerkiksi muusikkohaastatteluja ja musiikintutkimuksen seminaariesitelmiä on ladattu JAPAn YouTube-kanavalle. Ensimmäiset tutkimusaineistot on julkaistu avoindata.fi-palvelussa. Myös kirjoja on alettu julkaista avoimesti verkossa. JAPAn Open Access -toiminta on koottu sivustolle oa.musiikkiarkisto.fi.

Lisätietoa

JAPAn verkkosivut
Vuoden arkistoteko -palkinto Ylelle -tiedote Lauantain toivotut levyt -kirjekokoelman luovuttamisesta Musiikkiarkisto JAPAan
JAPAn Facebook-sivut ajankohtaisille tiedotteille ja uutisille
Musiikkiarkisto JAPA avaa aineistojaan -artikkeli Portti-verkkolehdessä

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä