Luonnonvarakeskus ja avoin data

Ensi vuoden alussa aloittaa Suomen toiseksi suurin sektoritutkimuslaitos, Luonnonvarakeskus. Yhdistämällä Metla, RKTL ja MTT halutaan mm. tehostaa tietovarantojen, seurantojen ja tilastojen hyödyntämistä ja jalostamista. Tilastoaineistojen tutkimuskäyttöä edistetään mm. hyödyntämällä avointa dataa ja kehittämällä tutkijoille suunnattua palvelua. 

Luonnonvarakeskus perustetaan yhdistämällä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotehtävät.

Yhdistämisellä tavoitellaan tietysti kustannussäästöjä ja parempaa tuottavuutta, mutta sillä halutaan myös tehostaa tietovarantojen, seurantojen ja tilastojen hyödyntämistä ja jalostamista. Tilastoaineistojen tutkimuskäyttöä edistetään mm. hyödyntämällä avointa dataa ja kehittämällä tutkijoille suunnattua palvelua.

Yhtenäistämällä luonnonvara- ja ruokatalouden tilastotuotanto palvellaan paremmin nykyisiä tiedonkäyttäjiä ja voidaan kehittää tuottavasti uusia palveluita heidän tarpeisiinsa, tunnistaa uusia tiedonkäyttäjiä, tuottaa tilastotietoa uusiin tietotarpeisiin hyödyntäen yhteen toimivia tietovarantoja ja avointa dataa.

​

Lähteet: Luonnonvarakeskuksen asettamiskirje, HE 33/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi