LUKE avasi uusia metsävarakarttoja

Luonnonvarakeskus (Luke) on avannut uusimmat, vuoden 2015 monilähdeinventointiin perustuvat metsävarakarttansa julkisesti katseltaviksi. Nyt julkaistut metsävarakartat ovat jatkoa aiempien vuosien kartoille.

Kartoista saatavia tietoja voidaan käyttää metsäsuunnitteluun ja metsäteollisuuden puunhankinnan suunnitteluun. Tietoja käytetään myös tutkimuksessa esimerkiksi lajien elinympäristön laadun arviointiin, metsien suojelun suunnitteluun ja metsätuhojen riskiarviointiin.

Monilähteisessä inventoinnissa käytetään valtakunnan metsien inventoinnin maastomittausten lisäksi satelliittikuvia ja muita tietolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa ja korkeusmallia.

Vuoden 2015 inventoinnissa on yhteensä 44 karttateemaa. Näitä ovat esimerkiksi puutavaralajien tilavuudet puulajeittain, kasvupaikkatiedot, puuston ikä, latvuspeitto sekä biomassat puulajeittain ja ositteittain.

Kuvassa Petäjävedeltä on kolmen teemakartan yhdistelmä, jossa koivun keskitilavuusteema on esitetty punaisen, männyn vihreän ja kuusen keskitilavuusteema sinisen värin voimakkuudella. Muu kuin metsätalouden maa on esitetty harmaalla värillä. Kuva LUKEn tiedotteesta.

Pääasiallinen kuvamateriaali on uuden Landsat-8-satelliitin OLI-keilaimen tuottamaa. Näiden lisäksi kuvamateriaalina on yksi ESA:n uuden Sentinel-2A-satelliitin MSI-keilaimen tuottama kuva. Yhdessä tänä vuonna laukaistun Sentinel-2B-satelliitin MSI-keilaimen kanssa nämä uudet mittalaitteet lisäävät mahdollisuuksia löytää käytettäviksi riittävän pilvettömiä kuvia yhden kasvukauden aikana. Metsäntutkimuslaitos (nykyisin Luke) otti monilähdeinventoinnin käyttöön vuonna 1990, ensimmäisenä maailmassa.

Karttoja voi katsella Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen paikkatietopalvelusta ja ladata Luken tiedostopalvelun kautta. Lisätietoja LUKEn tiedotteesta.