Lihansyöjänisäkkäiden elintila katoaa – suojeludata auki AVAAssa

Monet lihansyöjänisäkkäät ovat vaarassa hävitä. Vaarassa olevat lajit, kuten monet isot kissaeläimet, ovat harvassa eläviä kooltaan ja suuria eläimiä, jotka lisääntyvät hitaasti ja tarvitsevat paljon saaliseläimiä ravinnokseen. Tämä tekee niistä erityisen herkkiä elinympäristön supistumiselle ja sirpaloitumiselle. Elinympäristöjen muuttuminen ajaa eläimet lähemmäs asutusta, jolloin ihmisiä tai kotieläimiä uhkaavia lihansyöjälajeja metsästetään enemmän. Suurimmassa vaarassa ovat ihmismäärältään ja kaupunki- ja viljelyspinta-alaltaan kasvavien alueiden, kuten Etelä-Amerikan, Afrikan, Kaakkois-Aasian sekä Intian lihansyöjänisäkkäät. Lihansyöjänisäkkäiden häviäminen horjuttaa koko ekosysteemiä esimerkiksi kasvattamalla kasvinsyöjien määrää, mikä taas johtaa muun muassa kasvillisuuden vähenemiseen.

Lihansyöjänisäkkäitä uhkaa erityisesti elinalueiden muuttuminen kaupungeiksi, viljelys- ja laidunmaiksi

Professori Atte Moilasen tutkimusryhmän (Conservation Biology Informatics Group, C-BIG) lihansyöjänisäkkäiden suojeluun liittyvää dataa ja sen analyysiä on avattu AVAA-palvelussa. AVAAssa avatun ja aiemmin Nature-artikkelissa julkaistun datan perusteella on analysoitu muun muassa mitkä alueet ovat erityisen tärkeitä lihansyöjänisäkkäiden (355 lajia) suojelulle ja kuinka nämä alueet voivat auttaa lihansyöjänisäkkäiden ja muiden lajien, kuten lintujen, sammakkoeläimien ja nisäkkäiden (23 000 lajia) suojelua tulevaisuudessa. Datan analyysilla on pyritty myös tunnistamaan mitkä lajit ovat erityisessä vaarassa, mikäli maankäytön muuttuminen viljelyn ja ihmismäärän kasvun myötä jatkuu, kuten on ennustettu.

Tulosten mukaan suojelutoimia on tehostettava välittömästi: tärkeiksi todetut elinalueet suojeltujen alueiden ulkopuolella on otettava suojelun piiriin ja jo suojeltujen alueiden ylläpitoon on suunnattava lisää rahoitusta. Ikonisten suurten petojen, kuten tiikerin ja leijonan suojelun avulla on myös mahdollista rahoittaa yleisemmin luonnon monimuotoisuuden suojelua. On kriittisen tärkeää ymmärtää lihansyöjänisäkkäiden suojelun edut isossa mittakaavassa ja oppia sietämään näitä lajeja myös suojeltujen alueiden ulkopuolella.

AVAAssa on avattu analysoitua dataa, interaktiivista karttatietoa suojelun riski- ja prioriteettialueista sekä interaktiivisia kuvaajia. Analyysiin on käytetty suojelunsuunnitteluohjelma Zonationia, joka on kehitetty C-BIG-tutkimusryhmässä ja on vapaasti kaikkien saatavilla. Analyysissä käytetty data on peräisin useista eri avoimen datan lähteistä: Panthera, IUCN Red List, World Database on Protected Areas ja Amsterdamin yliopisto (maankäyttömallit).

Lisätietoa:

Atte Moilasen tutkimusryhmän (Conservation Biology Informatics Group, C-BIG) kotisivut ja Zonation-laskentaohjelman lataus.

AVAA on avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta. Palvelu on suunnattu sekä aineistojen avaajille että avointen aineistojen jatkohyödyntäjille. Aineistoja pääsee hyödyntämään kuka tahansa ilman kirjautumista. AVAA on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä