Kymmenen tutkimusdatanhallinnan käskyä

Kymmenen tutkimusdatanhallinnan käskyä – miten voit tutkijana nostaa aineistosi arvoa ja siitä kertyvää ansiota

 1. Arvosta dataasi ja näytä se muille
  • Julkaise datasi varmistaaksesi sen käytettävyyden jatkossa.
  • Kannusta muita jakamaan datansa ja pyydä pääsy dataan osana vertaisarviointia
 2. Jaa datasi verkossa pysyvän tunnisteen kera
  • Käytä oman tieteenalasi tietoarkistoa
  • Hyödynnä yleisiä datapalveluita, mikäli alallasi ei ole vakiintunutta arkistoa
 3. Huomioi datan jatkokäyttö jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa
  • Arvioi mitä aineistojasi on mahdollista jatkossa hyödyntää ja miten
  • Valmistele datasi tutkimuksen toisintamiseen, todentamiseen tai jatkotutkimukseen
 4. Julkaise menetelmäsi
  • Kuvaile dataasi liittyvät työkalut ja menetelmät
  • Liitä datan synnyn ja käsittelyn konteksti osaksi dataa
 5. Viittaa dataasi julkaisuissasi
  • Julkaise raakadatasi myös erillään siitä tehdyistä analyyseistä
  • Viittaa omaan dataasi kuten muidenkin aiempaan työhön
 6. Julkaise koodisi (myös ne pätkät)
  • Kuvaile datan keräämisessä ja analyysissä käytetty koodi
  • Mahdollista jatkokäyttö käyttämällä avointa lähdekoodia
 7. Kerro miten viitata ja käyttää dataasi
  • Kerro aineiston tekijä(t) ja omistaja(t) aineiston metatiedoissa
  • Lisensoi aineistosi ja määritä miten siihen tulisi viitata
 8. Hyödynnä datanhallinnan palveluja
  • Käytä oman tutkimusorganisaatiosi tukipalveluja
  • Kysy lisätietoja esimerkiksi kirjaston tietoasiantuntijoilta
 9. Palkitse muita datan avaamisesta
  • Etsi ja hyödynnä avointa dataa ja anna tunnustusta sen avaajille
  • Viittaa avattuun tutkimusdataan hyvien käytäntöjen mukaisesti
 10. Edistä datalähtöistä tutkimusta
  • Vaadi datanhallinnan tukipalveluja omalla tieteenalallasi ja organisaatiossasi
  • Kerro muille tutkijoille aineistojen arvo

Nämä kymmenen käskyä on muodostettu artikkelin “Ten Simple Rules for the Care and Feeding of Scientific Data” pohjalta. Artikkeli on yhteiskirjoitettu Authorea-palvelussa, jossa sen kirjoitusprosessi on avoimesti dokumentoituna.

Kuva: Auke Herrema www.aukeherrema.nl​

Lähde: Goodman A, Pepe A, Blocker AW, Borgman CL, Cranmer K, et al. (2014) Ten Simple Rules for the Care and Feeding of Scientific Data. PLoS Comput Biol 10(4): e1003542. doi:10.1371/journal.pcbi.1003542

Koko teksti: http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1003542

Kirjoitusprosessi: https://www.authorea.com/3410

© 2015 OKM ATT 2014–2017 -hanke www.avointiede.fi, lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla