FCRD kansainvälisten datakuulumisten välittäjänä Kansallisarkistolla

Data-asioiden kansalliskomitea (FCRD) järjesti 15.2.2016 Helsingissä Kansallisarkistolla keskustelutilaisuuden ”Finland in the international open science arenas” koskien suomalaista tutkimusdataa ja kansainvälistä yhteistyötä. Toukokuussa 2015 perustettu monitieteinen FCRD tuo yhteen suomalaisia asiantuntijoita ja organisaatioita tutkimusdatanhallinnan alalta ja liittää ne yhteen kansainvälisten organisaatioiden kanssa. FDCR pyrkii parantamaan keskusteluyhteyttä ja rakentamaan siltoja suomalaisen tutkimusyhteisön ja kansainvälisten avoimen datan organisaatioiden välille. Keskustelutilaisuuden teemoina olivat avoin tiede, datapolitiikat ja tutkimusinfrastruktuurit. Tilaisuudessa esiteltiin Suomen roolia kansainvälistä avointa tiedettä edistävissä toimijoissa CODATA:ssa (Committee on Data for Science and Technology), RDA:ssa (Research Data Alliance) EUDAT:ssa ja WDS:ssa (Word Data Systems) sekä kerrottiin ATT-hankkeen ajankohtaisia kuulumisia. FCRD edustaa Suomea ICSU:ssa (International Council for Science), CODATA:ssa ja seuraa tarkasti RDA:n ja WDS:n toimintaa.

CODATAn toiminnanjohtaja Simon Hodson

Vaikuttavuutta globaalilla osaamisen levittämisellä

Yksi tilaisuuden mielenkiintoisimmista puheenvuoroista oli CODATA:n toiminnanjohtajan Simon Hodsonin esitys CODATA:n Research Data Science Capacity Building- kiertueesta. CODATA:ssa toimiva datan jakamisen työryhmä keskittyy tutkimuksen toimintatapoihin ja rahoittajayhteisöihin ja järjestää työpajoja maailmanlaajuisesti kerätäkseen tietoa avoimen tieteen tämän hetkisestä ilmapiiristä, mutta myös tulevaisuuden kehityssuunnitelmista. CODATA on tunnistanut tarpeen lisätä tutkimustiedon hallinnan osaamista tutkijoiden keskuudessa maailmanlaajuisesti ja alkanut järjestää avointa tiedettä käsitteleviä koulutuksia eri puolilla maailmaa.

Research Data Science Capacity Building -toimintakonsepti perustuu malliin, jossa paikallinen organisaatio luo puitteet tapahtumalle ja vastaa sen organisoinnista CODATA:n tuodessa tapahtumaan koulutuksen aiheen mukaiset asiantuntijat. Koulutuksissa on käsitelty avointa tiedettä, datan hallintaa ja kuratointia, ohjelmistojen ja datan käsittelyn perustaitoja, datainfrastruktuureja, statistiikkaa ja koneoppimista sekä tulosten visualisointia. Vuosien 2014 ja 2015 aikana koulutuksia järjestettiin muun muassa Kiinassa, Intiassa ja Indonesiassa. Koulutusten pääasiallisena kohdeyleisö ovat nuoret tutkijat ja ne ovat olleet kestoltaan muutamasta päivästä pariin viikkoon. Ensi vuoden koulutustapahtumissa koulutetaan kouluttajia mm. Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Indonesiassa, Yhdysvalloissa ja Intiassa. Koulutusohjelmaa rahoitetaan merkittävissä määrin lahjoituksilla ja sponsorointivaroin. Kaikki koulutustoiminnassa tuotettu koulutusmateriaali on avoimesti lisensoitu ja saatavilla verkosta.

FCRD tilaisuuden esitysmateriaalit saataville FCRD:n verkkosivuilla.

Kansainvälisiä tutkimusdatan jakamista edistäviä toimijoita

  • The Committee on Data for Science and Technology (CODATA), on ICSU:un kuuluva monitieteinen tutkimuskomitea, joka pyrkii parantamaan tutkimusdatan hallintaa, laatua, luotettavuutta ja saatavuutta kaikilla tieteen ja tekniikan aloilla.
  • EUDAT on Euroopan laajuinen tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa tutkijoille, tutkimusyhteisöille ja datakeskuksille datanhallintapalveluja, koulutusta ja konsultaatiota tutkimusdatan hallintaan liittyen.
  • Data-asioiden kansalliskomitea (FCRD) edistää avoimen datan ja tieteen periaatteita sekä tutkimusdatan tehokasta käyttöä ja siihen liittyviä hyviä käytäntöjä Suomessa. FCRD edustaa Suomea ICSU:ssa.
  • International Council for Science (ICSU) on kansainvälinen organisaatio, johon kuuluu tutkimusorganisaatioita 140 eri maasta ja kansainvälisiä tieteenalakohtaisia yhteisöjä. ICSU pyrkii vahvistamaan tieteen kansainvälistä ulottuvuutta edistämällä rajat ylittävää yhteistyötä.
  • ICSU World Data System (ICSU-WDS) haluaa edistää tieteellistä tutkimusta koordinoimalla ja tukemalla luotettavia tieteellisen datan hallintaan liittyviä palveluja, jotka mahdollistavat tutkimusdatan jakamisen, käytön ja säilömisen.
  • Research Data Alliance (RDA) on kansainvälinen organisaatio, joka edistää datalähtöisiä innovaatioita maailmanlaajuisesti. RDA tukee tutkimusinfrastruktuurien ja tutkimusyhteisöjen kehittämistoimintaa, joilla pyritään poistamaan tutkimusdatan jakamiseen liittyviä esteitä.
CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä