Eurooppa edistyy avoimessa datassa

Maailmanpankin vierasblogissa Margriet Nieuwenhuis, Eva van Steenbergen ja Wendy Carrara kirjoittavat the European Data Portalin tutkimuksesta 28 Euroopan maan tilasta avoimen datan suhteen. Tutkimuksessa käytettiin kahta indikaattoria alaindikaattoreineen: toisaalta mitattiin valmiutta avoimeen dataan ja toisaalta avoimen datan portaalin kypsyyttä.

Matka täysin avoimen datan Eurooppaan on vähän alle puolitiessä. Kun indikaattoreita arvioidaan asteikolla 0-100%, avoimen datan valmiuden keskiarvo on 45% ja sen paras alaindikaattori normien lisensointi (73%) ja heikoin on avoimen datan vaikutus (8%). Portaalin kypsyyden suhteen tutkittujen maiden keskiarvo on 41%, heikoin alaindikaattori on datan uudelleenkäyttö 33% ja paras portaalin käytettävyys 50 %.

Maittain arvioituna tutkitut maat jakaantuvat kolmeen ryhmään: aloittavat maat, seuraajamaat sekä trendin asettajat – Suomi kuuluu näistä viimeiseen luokkaan, yhtenä Euroopan parhaista maista.

European countries making clear progress with Open Data