Diakin avoimuuden periaatteet

Diakin uusi Kalasataman kampus. Kuva Kimmo Turtiainen

Diakonia-ammattikorkeakoulu julkaisi avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteensa toukokuussa 2016. Vaikka ala on sensitiivinen, Diak valitsee avoimuuden ja huomioi periaatteissaan tieteellisen ja eettisen puolen sekä avoimeen tieteeseen liittyvän koulutuksen. Sensitiiviset aineistot huomioidaan erityisesti periaatteissa. Diakin toimialat ovat sosiaali-, terveys-, humanistinen ja kasvatusala sekä kirkon ala.

”Diak toimii haavoittuvimmassa asemassa olevien elämäntilanteiden ja palvelujen kehittämiseksi, on erityisen tärkeää huomioida arkaluontoisten aineistojen käsittely sekä tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin suojelu”, todetaan periaatteessa nro 7.

Ohjeissa huomioidaan hyvä aineistonhallinta, josta jokainen tekijä, tutkija ja kehittäjä on itse vastuussa. Diakissa tuotetut opinnäytetyöt, kehittämis- ja tutkimusjulkaisut ovat avoimia. Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallennukset on aloitettu ja Diak kannustaa kaikkien tutkimusjulkaisujen avoimuuteen.

 

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä