Aineistonhallinnan suunnittelu näkyvämmin esille Suomen Akatemian rahoitushaussa

Suomen Akatemian 1.9.2016 käynnistyneessä rahoitushaussa pyydetään nyt ensi kertaa hakemuksen liitteeksi erillistä aineistonhallintasuunnitelmaa. Syyskuun 2016 haussa hakijoita vaaditaan vastaamaan tutkimusaineistoa koskeviin kysymyksiin kahdessa eri kohdassa. Hakijoiden tulee osana tutkimussuunnitelmaa kuvata, mistä heidän tutkimusaineistonsa muodostuu sekä miten aineisto hankitaan ja miten sitä käytetään tutkimushankkeessa. Erillisessä hakemuksen liitteeksi tulevassa aineistonhallintasuunnitelmassa hakijaa pyydetään vastaamaan esimerkiksi aineiston pitkäaikaissäilytykseen, mahdolliseen avaamisen sekä käyttöoikeuksiin liittyviin kysymyksiin.

Rahoitushaussa vaadittu aineistonhallintasuunnitelma on mahdollista tehdä toukokuussa 2016 pilotointikäyttöön otetulla DMPTuuli-työkalulla tai vastaamalla muutoin Suomen Akatemian esittämiin aineistonhallintakysymyksiin. Aineistonhallintasuunnitelman voi siis laatia ilman erityistä työkaluakin, mutta DMPTuulin kaltaisten työkalujen käyttäminen tekee suunnitelman laatimisesta helpompaa etenkin aineistonhallinnan suunnittelussa harjaantumattomille hakijoille.

DMPTuuli-työkalu helpottaa aineistonhallintasuunitelman laatimista.

DMPTuuli antaa aineistonhallintasuunnitelmalle selkeän rakenteen sekä yleisohjeistuksen. Suomen Akatemia on laatinut suunnitelmapohjan tueksi oman ohjeistuksensa, minkä lisäksi käyttäjä voi valita näkyviin oman tutkimusorganisaationsa täydentävän ohjeistuksen. Organisaatiokohtaiset täydentävät ohjeet auttavat suunnitelman laatijaa esimerkiksi ottamaan huomioon oman yliopistonsa tai tutkimuslaitoksensa datapolitiikan suositukset. Osa tutkimusorganisaatioista tarjoaa tutkijoidensa avuksi esimerkkivastauksia kuvaamaan sitä, millaisia asioita vastauksiin kannattaa vähintäänkin sisällyttää.

Tähän mennessä kaikkiaan kahdeksan kotimaista yliopistoa on lisännyt DMPTuuliin organisaatiokohtaisia ohjeita. Lisäksi tarjolla on ammattikorkeakouluverkoston sekä Tietoarkiston ohjeet. DMPTuulin käyttäminen aineistonhallinnan suunnittelun apuna varmistaa, että suunnitelmassa tulevat huomioiduksi hyvän datanhallinnan ja avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet. Ennen kaikkea hyvin laadittu tutkimussuunnitelma osoittaa rahoittajalle, että tutkimushanke on toteuttamiskelpoinen ja että tutkimusdataa pystytään hankkimaan, tuottamaan, hyödyntämään ja säilyttämään asianmukaisesti. Hyvän aineistonhallintasuunnitelman avulla tutkimushanke erottuu rahoitushauissa edukseen.

Viisi vinkkiä aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen:

  • Laadi realistinen ja tarjolla oleviin resursseihin perustuva suunnitelma.
  • Varmista onko tutkimusorganisaatiollasi oma datapolitiikka, joka velvoittaa tutkijoita tai lupaa palveluita.
  • Ole riittävän selkeä ja täsmällinen kuvaillessasi tutkimusdataasi ja osoita, että tekemäsi valinnat ovat tarkoituksenmukaisia (esim. datan dokumentointi, lisenssit, IPR-asiat yms.)
  • Valitse ratkaisuja, jotka palvelevat tutkimusaineiston pitkäaikaissaatavuutta, löydettävyyttä, avoimuutta ja uudelleenkäytettävyyttä.
  • Pyydä neuvoja ja apua tutkimusorganisaatiosi datatukipalveluista!

Lisätietoja:

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä