Aineistonhallinnan koulutuksen haasteita ja haaveita

Eurooppalainen Knowledge Exchange -verkosto selvitti kevään aikana tutkimuksen aineistonhallinnan koulutusta eri maissa. Mukana oli myös Suomi, jossa aineistonhallinnan koulutukseen on panostettu viimeistään avoimen tieteen ja tutkimuksen myötä.

Selvityksestä ilmeni, että koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita on yleisesti tietoisuuden kasvattaminen. Koulutus painottuu usein tohtoritutkintoa suorittaviin opiskelijoihin ja tutkijoihin ja sitä annetaan pääosin lähiopetuksena omassa organisaatiossa tietohallinnon ja kirjastojen henkilökunnan voimin. Myös tutkijat osallistuvat ilahduttavan usein kouluttamiseen. Kyselyyn vastanneiden tutkijoiden kiinnostus oppia lisää olikin korkealla tasolla.

Koska usein liikkeellä ollaan juuri tietoisuutta herättelemässä, näyttävät oppimistavoitteet joskus hieman epämääräisiltä. Onnistumisen mittaaminenkin voi siksi olla vaikeaa. Oppimisen tavoitteena tai mittarina ei ehkä edes tulisi olla esimerkiksi omaksuttu tietomäärä, vaan muutos ihmisten työtavoissa. Voidaan kysyä: onko tutkimusaineiston tulevaisuus valoisampi koulutuksen jälkeen? Saadaanko aineistoja paremmin arkistoitua ja julkaistua? Näyttävätkö aineistonhallintasuunnitelmat paremmin työstetyiltä? Voidaanko tutkimusaineistoa levittää tehokkaasti jatkokäyttöön ja käytetäänkö sitä opetuksessa? Silti palautetta on tietenkin aina hyvä kerätä myös välittömästi opetuksen jälkeen.

Kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo Kansalliskirjastolta kertoi helmikuun avoimen tieteen osaajakoulutuksessa viisasta datankäytöstä.

Käytännönläheisyyttä ja konkretiaa pidettiin tärkeänä. Tähän tarjoaa Suomessa Tuuli-työkalu oivan välineen. Muutenkin Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa on tuotettu kattavasti aineistoa tutkimuksen tiedonhallinnasta. Työ jatkuu tiivinä sekä koulutusten että opetusaineistojen parissa vielä syksyllä, jolloin järjestetään neljä osaajakoulutusta ja avataan avoimen tieteen verkkokurssi. Syksyn koulutustoiminnan erityisenä tavoitteena on tukea korkeakouluja avoimen tieteen opetuksessa. Toivomme tietenkin, että aineistoista on apua kun organisaatioiden toimintaa kehitetään ja otamme mielellämme vastaan palautetta.

 

Knowledge Exchange -selvitys http://knowledge-exchange.info/event/rdm-training
Avoin tiede ja tutkimus -koulutus https://avointiede.fi/koulutus
Menneiden avoimen tieteen osaajakoulutusten tallenteet https://avointiede.fi/menneet-osaajakoulutukset
Avoimen tieteen koulutussivustoja https://avointiede.fi/muita-koulutussivustoja

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä