Yhteystiedot In English

Aalto-yliopiston datapolitiikka julkistettiin

Aalto-yliopiston tutkimusdatan hallintapolitiikka julkistettiin. Aallon linjaus korostaa hyvän ja tietoisen datanhallinnan tärkeyttä ja määrittelee julkisella rahoituksella luodun tutkimusdatan avaamisen periaatteet. Tutkimusdatan hallintapolitiikalla pyritään yksinkertaistamaan datanhallintaa yksittäisen tutkijan kannalta. Suuret tietoaineistot lisäävät tehokkaaseen datanhallintaan liittyviä käytännön haasteita ja tutkimuksen rahoittajat vaativat enenevissä määrin yliopistoilta datanhallintaa ja datan avaamista. Aalto varmistaa hyvät datanhallintakäytännöt nyt vahvistetulla linjauksella.

Tutkimusdatan avaamisella pyritään siihen, että tutkimusdata on helposti löydettävää, saavutettavaa, ymmärrettävää ja yhteensopivaa sekä arvioitavissa ja käytettävissä olevaa. Näitä vaatimuksia voidaan tarvittaessa soveltaa myös muuhun kuin avoimeen tutkimusdataan, ja myös avoimen tutkimusdatan käsittelyssä välttämättömiin ohjelmistoihin.

Kuva Flickr / Sludge G CC-BY-SA

Tekijänoikeuden suojaaman tutkimusdatan omistajuus siirtyy oikeuksiensiirtosopimuksen nojalla Aalto-yliopistolle niissä tapauksissa, joissa data on luotu ulkoisen rahoituksen projektissa. Tutkimusryhmän vastuullinen johtaja tekee tämän datan avaamista koskevat päätökset.

Tutkimusdataa ei avata, mikäli avaaminen vaarantaisi yksityisyyttä, turvallisuutta, tietoturvaa, hankesopimuksia tai yksityisten osapuolten perusteltuja tarpeita.

Tutkimusdatan avaamispäätöksessä huomioidaan tarve hyödyntää tutkimustuloksia kaupallisesti. Aalto-yliopisto sopii kolmansien osapuolten käyttöoikeuksista yliopiston strategisten tavoitteiden mukaisesti. Yliopisto voi myös periä kolmansilta osapuolilta korvauksen tutkimusdatan käytöstä.

Tieteellisen tutkimusdatan avaamisella lisätään tutkimuksen tieteellistä vaikuttavuutta, nopeutetaan tieteellisen tiedon hyödyntämistä ja innovaatioiden luomista, mahdollistetaan tieteellisen tutkimuksen läpinäkyvyys sekä varmistetaan tutkimusdatan laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja käytettävyys globaalien ongelmien ratkaisemisessa.