Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Kokenut avoimen julkaisemisen tutkija

Yliopistonlehtori Mikael Laakso Hankenilta piti 24.2.2017 ”Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi” -hankkeen päätösseminaarissa Jyväskylässä esityksen ”The impact of Open Access: benefits for individuals, organisations, and research progress”. Mikael Laakso on kokenut tietojärjestelmätieteen tutkija, joka on tottunut lähestymään Open Access ‑asiaa tutkimusaiheena. Tällä kertaa hän omien sanojensa mukaan lähestyi…

Lue lisää

HelDigin (Helsinki Centre for Digital Humanities) järjestämässä seminaarissa The Philosophy and History of Open Science käsiteltiin avointa tiedettä diskurssina, liikkeenä ja käytäntönä. Tilaisuuden järjestäjät olivat saaneet paikalle erittäin kovatasoisia puhujia. Niinpä kaksipäiväisessä tapahtumassa ruodittiin avointa tiedettä todella monesta kulmasta aina tieteen historiasta ohjelmistoihin ja moderneihin yhteistyöalustoihin ja totuuden…

Lue lisää

Tutkimusaineistohin viittaamisessa pätevät yleensä samat perussäännöt kuin kaikessa viittaamisessa: tavoitteena on varmistaa, että muut tutkijat voivat löytää saman aineiston ja aineiston tekijät saavat heille kuuluvan meriitin. Usein viittausohjeita löytyy arkistojen verkkosivuilta, mutta myös esimerkiksi kustantajien määräykset vaikuttavat viittaustapaan. Aina kannattaa pyrkiä antamaan mahdollisimman täydelliset tiedot viitteessä ja/tai lähdeluettelossa.

Kuva: Dan4th
Lue lisää

Usein menetelmillä tarkoitetaan sähköisessä ja avoimessa tieteessä erilaisia tietokoneen suorittamia toimenpiteitä kuten simulointia tai tiedonluohinnan operaatioita. Standardoituja, tarkasti testattuja ja dokumentoituja ja jopa patentoituja tutkimusmenetelmiä on kuitenkin käytössä eri aloilla ja ne voivat olla eri tyyppisiä. Tietokoneohjelmointi on luonteeltaan usein jatkuvasti muuttuvaa ja kehittyvää ja koodin avoimuus voi vielä entisestään…

Lue lisää

Tieteellisen toiminnan merkittävyyden tai laadun arviointi on aina haasteellista ja suurten yksiköiden arviointi kvalitatiivisesti vie paljon aikaa ja resursseja. Tästä syystä arvioinneissa on käytetty erilaisia indikaattoreita merkittävyyden edustajina. Perinteisesti tiedettä on arvioitu viittausten avulla, jolloin oletuksena on, että laadukkaimmat tai tärkeimmät artikkelit ovat myös saaneet eniten viittauksia. Viittaukset ovat aina…

Lue lisää

Avoimeen tutkimusdataan voi viitata lähestulkoon samoin periaattein kuin julkaisuihin. Helpoimmin asia onnistuu, kun tutkimusdata on julkaistu ja sille on annettu lähdeviite. Jos viitettä ei ole valmiiksi saatavilla, sitä voi tiedustella datan tekijöiltä. Varmimmin tutkimusaineiston julkaiseminen ja viitetiedon luonti onnistuvat tutkimuksen tukipalvelujen, kuten data-arkiston tuella. Myös kirjastot auttavat viitteiden hallinnassa.

​Kuva Flickr / Neerav Bhatt CC BY-NC-SA​

Lähdeluetteloon…

Lue lisää