Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

HelDigin (Helsinki Centre for Digital Humanities) järjestämän The Philosophy and History of Open Science -seminaarin toinen päivä alkoi Mikael Laakson esityksellä.

Mikael Laakso (Hanken) kartoitti maksumuurien ja kestävän avoimen julkaisemisen välistä tilaa ja kysyi, missä kohtaa mentiin väärälle tielle? Laakson mukaan peli menetettiin vuonna 1996. Tällöin siirtyminen digitaliseen…

Lue lisää

Englantilainen suuri tutkimusrahoittaja Wellcome Trust ilmoitti vastikään perustavansa uuden julkaisun F1000-alustalle avatakseen tutkimusprosessia rahoittamissaan hankkeissa. Tavoitteena on nopeampi ja parempi kommunikaatio tutkimusyhteisön sisällä ja myös suurempi vaikuttavuus yhteiskunnan suuntaan. Toistettavuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä laadukkaan tutkimuksen ominaisuuksia. Luonnollisesti näiden asioiden voi odottaa kiinnostavan myös tutkimuksen rahoittajaa.

Tieteellisessä julkaisemisessa haetaan aktiivisesti…

Lue lisää

Maailmanlaajuisesti julkaistaan vuosittain n. 1.4 miljoonaa vertaisarvioitua artikkelia. Juuri vertaisarviointimenettely erottaa tieteelliset julkaisut muista. Nykymuotoinen vertaisarviointi on kuitenkin monin tavoin epätyydyttävä menetelmä kaikkien toimijoiden näkökulmasta. Peerage of Science on uusi, kaikille tutkijoille avoin ja ilmainen palvelu, joka pyrkii tuomaan ratkaisun tieteellisen vertaisarvioinnin ja julkaisemisen haasteisiin.

Lue lisää