Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Usein menetelmillä tarkoitetaan sähköisessä ja avoimessa tieteessä erilaisia tietokoneen suorittamia toimenpiteitä kuten simulointia tai tiedonluohinnan operaatioita. Standardoituja, tarkasti testattuja ja dokumentoituja ja jopa patentoituja tutkimusmenetelmiä on kuitenkin käytössä eri aloilla ja ne voivat olla eri tyyppisiä. Tietokoneohjelmointi on luonteeltaan usein jatkuvasti muuttuvaa ja kehittyvää ja koodin avoimuus voi vielä entisestään…

Lue lisää

Science-lehti kertoo Kanadassa sijaitsevan McGillin yliopiston Montrealin neurologisen instituutin ja sairaalan (MNI) alkavan julkaista tuloksensa ja aineistonsa verkkoon kaikkien vapaasti saataville. Science-lehden haastatteleman instituutin johtajan Guy Rouleaun mukaan MNI on ensimmäinen akateeminen tieteellinen instituutti, jonka toiminta perustuu avoimen tieteen periaatteeseen. Instituutti on jo aloittanut laajan biopankkinsa ja avoimen lähdekoodin ohjelmistonsa

Lue lisää

Avoin tiede ja tutkimus –hanke ja Open Knowledge Finland toteuttivat yhteistyössä Beyond Open Access –työpajasarjan Academic Mindtrek 2015 -konferenssissa Tampereella 25.9. Konferenssi oli osa Mindtrek Openmind 2015 –tapahtumaa, joka on vuodesta 1997 järjestetty, kansainvälinen avoimen lähdekoodin, avoimen datan ja avoimen sisällön tulevaisuuteen keskittyvä foorumi.

Beyond Open Access –sarjassa käsiteltiin tieteen…

Lue lisää

Tutkimusdata, tilastoanalyysit, julkaisut ja muu tutkimusmateriaali syntyvät ja jalostuvat yhä useammin digitaalisessa muodossa. Samalla tietoverkkojen kehitys on avannut historiallisia mahdollisuuksia avoimille yhteistyömalleille, mihin ennakkoluulottomat tutkijat ovatkin nopeasti tarttuneet. Avoin yhteistyökulttuuri voi edistää digitaalisten resurssien hyödyntämistä paljon yksittäistä tutkimusta laajemmin ja tehostaa tutkimustiedon läpinäkyvyyttä, julkista kritiikkiä ja hyödyntämistä, joille koko tiedejärjestelmä…

Lue lisää