Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Värriön tutkimusaseman yhteyteen perustettiin vuonna 1991 ensimmäinen SMEAR-asema, jonka alkuperäinen tavoite oli seurata erityisesti Kuolan niemimaalta tulevia teollisuusperäisiä ympäristölle haitallisia päästölaskeumia. Tällä hetkellä tutkimusasemia on neljä: Värriön aseman lisäksi Juupajoella Hyytiälän metsäasemalla, Helsingissä ja Kuopiossa. Helsingin yliopiston SMEAR-mittausasemat (Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations) tuottavat tarkkaa tietoa ilmakehän ja luonnon välisistä…

Lue lisää

Musiikkiarkisto JAPA on valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta. JAPAn toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. JAPA on ainoa itsenäinen, palkkatyövoimalla toimiva musiikkiarkisto Suomessa. JAPA palvelee tutkijoita, mutta myös muita suomalaisen populaarimusiikin historiasta kiinnostuneita.

JAPA kerää, tallentaa ja saattaa käyttöön erityisesti ainutkertaista materiaalia. Kokoelmien…

Lue lisää

Henkilötietoja ei Suomessa saa kerätä ilman perusteita. Niiden käsittelyä säätelee tarkka lainsäädäntö, varsinkin henkilötietolaki, sekä tiedeyhteisön omat eettiset periaatteet. Henkilötietoja ei saa kerätä tai käsitellä ilman suunnitelmaa tai kunnon perusteluita edes tutkimuksen tekemistä varten. Mutta mitä henkilötiedot ovat ja miten erilaisten tietojen kohdalla tulisi menetellä? Jos henkilötietoja käsittelee, on myös…

Lue lisää

Tutkimusaineistohin viittaamisessa pätevät yleensä samat perussäännöt kuin kaikessa viittaamisessa: tavoitteena on varmistaa, että muut tutkijat voivat löytää saman aineiston ja aineiston tekijät saavat heille kuuluvan meriitin. Usein viittausohjeita löytyy arkistojen verkkosivuilta, mutta myös esimerkiksi kustantajien määräykset vaikuttavat viittaustapaan. Aina kannattaa pyrkiä antamaan mahdollisimman täydelliset tiedot viitteessä ja/tai lähdeluettelossa.

Kuva: Dan4th
Lue lisää

Monet lihansyöjänisäkkäät ovat vaarassa hävitä. Vaarassa olevat lajit, kuten monet isot kissaeläimet, ovat harvassa eläviä kooltaan ja suuria eläimiä, jotka lisääntyvät hitaasti ja tarvitsevat paljon saaliseläimiä ravinnokseen. Tämä tekee niistä erityisen herkkiä elinympäristön supistumiselle ja sirpaloitumiselle. Elinympäristöjen muuttuminen ajaa eläimet lähemmäs asutusta, jolloin ihmisiä tai kotieläimiä uhkaavia lihansyöjälajeja metsästetään enemmän…

Lue lisää

Euroopan komission tutkimus-, tiede- ja innovaatioasioista vastaava komissaari Carlos Moedas vieraili Suomessa 31.8. Helsingin yliopiston 375. lukuvuoden avajaisissa päivällä puhunut Moedas osallistui avoimeen keskustelutilaisuuteen Open Science - Open Data - Open Innovations. Keskustelun teemoina olivat tieteen ja aineistojen avoimuuden merkitys huippututkimukselle ja innovaatioille, sekä tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitus EU-kontekstissa. Tilaisuus…

Lue lisää

Suurin osa lääketieteellisestä tutkimuksesta perustuu aineistoihin, jotka määritellään arkaluonteisiksi. Mitä arkaluonteisella aineistolla saa tehdä ja miten, on Suomessa tiukasti säänneltyä. Niin tiukasti, että tutkijat ovat välillä eksyä sääntöviidakkoon. Nykyisen lainsäädännön mukaan lääketieteellisten arkaluonteisten aineistojen julkaiseminen avoimena datana ei ole käytännössä mahdollista. Aineistonhallinnan selkiyttämisen osalta myös lääketiede voi hyötyä tieteen avoimuuden

Lue lisää

Apulaisprofessori Tuuli Toivonen ja tutkijatohtori Joona Lehtomäki puolustavat aineistojen avoimuutta Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla julkaistussa jutussa.

Sekä Tuuli Toivonen että Joona Lehtomäki  toimivat myös opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen työryhmissä ja ovat pyrkineet edistämään tieteen avoimuutta omassa työssään. Tästä syystä he halusivat jakaa tutkimuksensa…

Lue lisää

Kulttuuriimme ja yhteiskuntaamme kuuluu jo huomattavia sähköisiä tietoaineistoja. Kun esimerkiksi tekstimassoista tai rekistereistä louhitaan tietoa, sieltä saattaa löytyä yllättäviä asioita. Yhdistelemällä, louhimalla tai vaikka visualisoimalla aineistoja voimme löytää säännönmukaisuuksia tai poikkeuksia, jotka kaipaavat selittämistä ja avaamista. Voimme löytää todisteita lainalaisuuksista, joilla voisi olla suurikin merkitys yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavien päätösten kannalta…

Lue lisää

Ladataan…