Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Kim Holmbergin Euroopan komissiolle kirjoittamat raportit antavat yleisnäkemystä nykyisistä altmetriikoista, niiden hyödyistä ja haasteista ja käytöstä avoimessa tieteessä. Altmetriikan alkuperäinen idea oli rakentaa erilaisia filttereitä, joiden avulla tutkijat löytävät helpommin kiinnostavia ja relevantteja artikkeleita. Ajatus altmetriikan mahdollisesta käytöstä myös tutkimuksen arviointiin ja vaikuttavuuden mittaamiseen tuli mukaan myöhemmin.

Perinteisesti tutkimuksen vaikuttavuutta…

Lue lisää

Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE on kartoittanut Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit -hankkeessa näkyvyyttä, jota Suomessa tehty tutkimus saa verkossa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Osana hanketta on rakennettu kaikille avoin FImpact-verkkopalvelu, joka esittelee merkittävää huomiota eri alustoilla saavuttanutta suomalaista tutkimusta. Hanke on saanut OKM:n Tieto käyttöön -rahoitusta.

​Avoimen tieteen…

Lue lisää

Turun yliopisto haluaa olla edelläkävijä avoimen tieteen toimintakulttuurin edistämisessä. Yliopisto linjaa tuoreessa julkaisupolitiikassaan, että tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimesti saatavilla. Yliopisto on jo aiemmin tänä vuonna datapolitiikkansa avulla kannustanut tutkijoitaan avaamaan tutkimusaineistonsa.

Turun yliopistossa hyväksytty julkaisupolitiikka määrittelee, että Turun yliopistossa tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimesti saatavilla mikäli kustantajan ehdot…

Lue lisää

Turun yliopiston aerobiologian yksikkö on avannut siitepölydataa vuosilta 1974‒2013. Tutkimusdata on tiedeyhteisön vapaassa käytössä, ja sitä voi hyödyntää myös kaupallisesti.

Kuva: Susanne Nilsson / Flickr

Aerobiologian yksikön vuodesta 1974 asti keräämän siitepölydatan avaaminen on kansainvälisesti ainutlaatuista. Siitepölydata avataan nyt ensimmäistä kertaa vapaasti kaikkien käyttöön, aiemmin esimerkiksi Euroopan siitepölydatapankista sitä on…

Lue lisää

Turun yliopisto järjesti 11.2. yhdessä OKM:n ATT-hankkeen kanssa koulutuspäivän tutkimusaineistojen avaamisesta. Tapahtuma keräsi yliopiston päärakennukseen ja etäyhteyden päähän yhteensä noin 150 kiinnostunutta kuulijaa.

Siitepölydatan avaamisesta kertoi aerobiologian yksikön johtaja Annika Saarto. Turun yliopiston siitepölytiedotus on suurelle osalle ihmisistä tuttu eri medioiden sääkatsausten yhteydessä allergia-aikoina esitetyistä siitepölykatsauksista.

"Julkaisemme kevään 2016…

Lue lisää

Turun yliopisto suosittelee tutkijoilleen tutkimusaineistojen avaamista ja haluaa edistää tutkimusaineistojen vapaata saatavuutta ja hyödyntämistä julkaisemansa datapolitiikan avulla. Datapolitiikka määrittelee digitaalisessa muodossa olevien tutkimusaineistojen keräämisen, käytön ja hallinnan yhteiset pelisäännöt.

"Avoimuus on Turun yliopistossa tehtävän tutkimuksen keskeinen periaate. Tutkimusaineistojen avaaminen edesauttaa niiden hyödyntämistä ja tätä kautta tutkimuksen vaikuttavuutta. Avoimuus on tärkeää…

Lue lisää

Tieteellisen toiminnan merkittävyyden tai laadun arviointi on aina haasteellista ja suurten yksiköiden arviointi kvalitatiivisesti vie paljon aikaa ja resursseja. Tästä syystä arvioinneissa on käytetty erilaisia indikaattoreita merkittävyyden edustajina. Perinteisesti tiedettä on arvioitu viittausten avulla, jolloin oletuksena on, että laadukkaimmat tai tärkeimmät artikkelit ovat myös saaneet eniten viittauksia. Viittaukset ovat aina…

Lue lisää