Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Avoimen tieteen edistäminen on tällä hetkellä yksi suosituimmista ja kuumimmista keskustelunaiheista tieteen kentällä. Vaikka tavoite on kunniakas ja erinomainen, keskustelu ei saisi pelkistyä ainoastaan tieteen edellytysten arviointiin. Avoin tiede tarkoittaa myös sitä, että tutkimuskohteiden tietoja käytetään avoimemmin. Tämä vaatii kansalaisilta luottamusta tiedettä ja yhteiskuntaa kohtaan, joka on ansaittava, ei oletettava.

Lue lisää

Henkilötietoja ei Suomessa saa kerätä ilman perusteita. Niiden käsittelyä säätelee tarkka lainsäädäntö, varsinkin henkilötietolaki, sekä tiedeyhteisön omat eettiset periaatteet. Henkilötietoja ei saa kerätä tai käsitellä ilman suunnitelmaa tai kunnon perusteluita edes tutkimuksen tekemistä varten. Mutta mitä henkilötiedot ovat ja miten erilaisten tietojen kohdalla tulisi menetellä? Jos henkilötietoja käsittelee, on myös…

Lue lisää

Yhteiskunnallinen tietoarkisto myönsi vuoden 2015 Aineistopalkinnon Janne Kivivuorelle Nuorisorikollisuuskyselyt-aineistosarjasta. VTT Janne Kivivuori työskentelee Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimusjohtajana ja hän on toiminut arkaluonteisten aineistojen avaamisessa esimerkillisenä uranuurtajana. Kivivuoren tutkimusryhmä on uskaltanut arkistoida julkisin varoin neljän vuoden välein peruskouluikäisiltä nuorilta kerätyt Nuorisorikollisuuskyselyt alusta asti Tietoarkistoon jatkokäyttöä varten, vaikka niihin…

Lue lisää