Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

EU:n tietosuoja-asetus ja tuleva kansallinen lainsäädäntö ovat tämän vuoden kuuma puheenaihe, koska näillä on suuri vaikutus henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen käyttöön ja arkistointiin. EU:n tietosuojalainsäädännön uudistaminen lähti liikkeelle vuonna 2012. Uudistuksessa pyrittiin turvaamaan henkilötietojen suoja perusoikeutena ja digitaalitalouden kehitys sekä tehostamaan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa. Tietosuojadirektiivi sekä yleinen tietosuoja-asetus astuivat voimaan…

Lue lisää

Avoimen tieteen edistäminen on tällä hetkellä yksi suosituimmista ja kuumimmista keskustelunaiheista tieteen kentällä. Vaikka tavoite on kunniakas ja erinomainen, keskustelu ei saisi pelkistyä ainoastaan tieteen edellytysten arviointiin. Avoin tiede tarkoittaa myös sitä, että tutkimuskohteiden tietoja käytetään avoimemmin. Tämä vaatii kansalaisilta luottamusta tiedettä ja yhteiskuntaa kohtaan, joka on ansaittava, ei oletettava.

Lue lisää

Henkilötietoja ei Suomessa saa kerätä ilman perusteita. Niiden käsittelyä säätelee tarkka lainsäädäntö, varsinkin henkilötietolaki, sekä tiedeyhteisön omat eettiset periaatteet. Henkilötietoja ei saa kerätä tai käsitellä ilman suunnitelmaa tai kunnon perusteluita edes tutkimuksen tekemistä varten. Mutta mitä henkilötiedot ovat ja miten erilaisten tietojen kohdalla tulisi menetellä? Jos henkilötietoja käsittelee, on myös…

Lue lisää

Tiede ja tutkimus perustuvat tutkimustulosten luotettavuuteen. Luotettavuuden arvioinnin mahdollistaa osaltaan aineistojen ja niihin liittyvien metatietojen huolellinen säilytys ja laaja saatavuus. Hyvin toteutettu pitkäaikaissäilytys takaa digitaalisten aineistojen käyttökelpoisuuden useiden vuosikymmenten tai satojen vuosien ajan. Pitkäaikaissaatavuudella taataan aineistojen saatavuus ja hyödynnettävyys eli varmistetaan, että tulevat käyttäjät pystyvät avaamaan aineistot, tulkitsemaan niiden sisällön…

Lue lisää

Yhteiskuntatieteellinen Tietoarkisto ja Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke järjestivät lääke- ja terveystieteellisen tutkimuksen tietosuojakysymyksiä käsittelevän seminaarin 17.3. Tampereella. Terveystietojen tietosuojan tarkastelu on juuri nyt hyvin ajankohtaista, koska EU:n tuore tietosuoja-asetus korvaa kahden vuoden siirtymäajan jälkeen henkilötietolain, joka toimii tällä hetkellä henkilötietojen käsittelyn yleislakina. Tietosuoja-asetuksen keskeinen idea on yksilön itsemääräämisoikeuden…

Lue lisää

Tarvetta löytyy sekä paikallisille, kansallisille että kansainvälisille palveluille, kun tieteen palveluita ja infrastruktuureja kehitetään. Jo tutkimusdatan syntyessä olisi hyvä, jos omassa organisaatiosta löytyisi tukea aineistonhallinnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jyväskylän yliopistossa 6.10. järjestetyssä ATT areena -tilaisuudessa keskusteltiin tutkijoiden palvelutarpeista. Paikalla oli monipuolinen tutkijapaneeli, joka pystyi valottamaan niitä moninaisia tarpeita, joita tämän…

Lue lisää

Yhteiskunnallinen tietoarkisto myönsi vuoden 2015 Aineistopalkinnon Janne Kivivuorelle Nuorisorikollisuuskyselyt-aineistosarjasta. VTT Janne Kivivuori työskentelee Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimusjohtajana ja hän on toiminut arkaluonteisten aineistojen avaamisessa esimerkillisenä uranuurtajana. Kivivuoren tutkimusryhmä on uskaltanut arkistoida julkisin varoin neljän vuoden välein peruskouluikäisiltä nuorilta kerätyt Nuorisorikollisuuskyselyt alusta asti Tietoarkistoon jatkokäyttöä varten, vaikka niihin…

Lue lisää

Suomessa ja kansainvälisesti kiinnitetään yhä enemmän huomiota julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen (-datan) avoimuuteen, arkistointiin ja jatkokäyttöön. Samanaikaisesti varsinkin ihmistieteellisten (humanististen ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten) aineistojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja jatkokäytössä on epäselvyyttä. Tutkimusaineistojen jatkokäyttöön liittyy monimuotoisia oikeudellisia, moraalisia ja käytännöllisiä kysymyksiä, jotka koskevat erityisesti yksityisyyden suojaa, tekijänoikeuksia, asiakirjojen julkisuutta, tutkimustulosten tarkistettavuutta…

Lue lisää