Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Avoin julkaiseminen edistää tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tiedeyhteisössä että laajemmin yhteiskunnassa. Siksi Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen ja tutkimusaineistojen avaamiseen.

Uutta Suomen Akatemian tämän vuoden syyskuun haussa ovat selkeämmät vaatimukset avoimesta julkaisemisesta ja datan avaamisesta. Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat tutkijat julkaisevat avoimissa korkealaatuisissa julkaisuissa…

Lue lisää

Suomen Akatemian hallitus päätti huhtikuussa edistää avointa julkaisemista edellyttämällä, että kaikki Akatemian rahoituksella tuotetut vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan jatkossa avoimissa julkaisukanavissa. Avoin julkaiseminen voidaan toteuttaa sekä vihreällä mallilla eli rinnakkaistallentamalla että kultaisella mallilla eli julkaisemalla avoimesti toimivassa tiedejulkaisussa. Kultaisella mallilla julkaisemiseen voi käyttää Akatemian myöntämää rahoitusta tutkimuskuluina.

Myös niin sanotun hybridimallisen…

Lue lisää

Suomen Akatemian syyskuun haku on parhaillaan auki ja rahoitushakemukset tulee jättää 28.9. mennessä. Kuten aiemminkin, Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta ja tutkijoilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Uutena asiana tämän syyskuun hausta alkaen on se, että Akatemia edellyttää myös tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista jatkokäyttöä varten.

Jatkossa kaikkien Akatemian rahoitusta saavien hankkeiden on…

Lue lisää

Suomen Akatemian 1.9.2016 käynnistyneessä rahoitushaussa pyydetään nyt ensi kertaa hakemuksen liitteeksi erillistä aineistonhallintasuunnitelmaa. Syyskuun 2016 haussa hakijoita vaaditaan vastaamaan tutkimusaineistoa koskeviin kysymyksiin kahdessa eri kohdassa. Hakijoiden tulee osana tutkimussuunnitelmaa kuvata, mistä heidän tutkimusaineistonsa muodostuu sekä miten aineisto hankitaan ja miten sitä käytetään tutkimushankkeessa. Erillisessä hakemuksen liitteeksi tulevassa aineistonhallintasuunnitelmassa hakijaa pyydetään…

Lue lisää