Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja varatuomari Marja-Leena Mansalan laatimasta selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi. Mansalan mukaan tiedejulkaisun tekijällä olisi aina oikeus ei-kaupalliseen rinnakkaistallentamiseen. Tämän vuoksi tekijänoikeuslakiin tulisi lisätä säännös, jolla rajoitetaan tieteellisen julkaisun alkuperäisen tekijänoikeuden haltijan oikeutta luovuttaa kaikki julkaisuun liittyvät taloudelliset oikeutensa. Säännös mahdollistaisi sen, että tutkijoilla olisi mahdollisuus…

Lue lisää

Kokenut avoimen julkaisemisen tutkija

Yliopistonlehtori Mikael Laakso Hankenilta piti 24.2.2017 ”Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi” -hankkeen päätösseminaarissa Jyväskylässä esityksen ”The impact of Open Access: benefits for individuals, organisations, and research progress”. Mikael Laakso on kokenut tietojärjestelmätieteen tutkija, joka on tottunut lähestymään Open Access ‑asiaa tutkimusaiheena. Tällä kertaa hän omien sanojensa mukaan lähestyi…

Lue lisää

Tiedot kotimaisten tiedelehtien rinnakkaistallennuslinjauksista löytyvät pian aiempaa kattavammin SHERPA/RoMEO -palvelusta. Tallennustyö aloitettiin vuonna 2016 Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan ja Jyväskylän yliopiston kirjaston (vuoden 2017 alusta Avoimen tiedon keskus) yhteisenä epävirallisena projektina, joka linkittyi Jyväskylässä Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hankkeeseen (SURIMA). Tässä artikkelissa kerrotaan lyhyesti projektin tuloksia. Laajempaa katsausta kotimaisten tieteellisten lehtien rinnakkaistallennuksen…

Lue lisää

Edinburghin yliopiston kirjaston tutkijapalveluja johtava Dominic Tate saapuu Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen vieraaksi helmikuussa. Vierailunsa aikana Tate esitelmöi Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hankkeen loppuseminaarissa yliopiston Agora-rakennuksessa perjantaina 24.2.2017.

Taten johtama asiantuntijatiimi ohjaa Edinburghin yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita tieteellisen viestinnän ja julkaisemisen, avoimen tieteen, tieteentutkimusaineistojen hallinnan, tutkimuksen vaikuttavuuden ja näkyvyyden sekä…

Lue lisää

Vuonna 2016 elektronisten tiedelehtien käyttöoikeuksia koskevissa neuvotteluissa oli uusia tavoitteita. Yhtenä tavoitteena oli edistää suomalaisten tutkijoiden Open Access -julkaisemista. Avoin julkaiseminen takaa tieteelle ja tutkimukselle mahdollisimman suuren näkyvyyden ja jatkokäytön, minkä lisäksi se hillitsee tiedeyhteisölle koituvien julkaisemisen kustannusten kasvua.

Suomessa tiedelehtien käyttöoikeusneuvotteluista vastaa FinELib-konsortio, joka on kotimaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja…

Lue lisää

Jyväskylän yliopiston vertaisarvioitujen tutkimusjulkaisujen avoimuusprosentti saavutti lokakuun alussa 50 % rajapyykin. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2016 julkaisuista yli puolet on avoimesti kaikkien saatavilla. Nyt avoimesti saatavilla olevista julkaisuista suurin osa on rinnakkaistalletettu yliopiston JYX-julkaisuarkistoon, sillä myös rinnakkaistallennusaktiivisuus lähentelee 50 %:a.

Vuoden 2016 aikana Jyväskylän yliopiston henkilökunta on tuottanut (4.10. mennessä)…

Lue lisää

Kauppatieteiden tohtori Arto Ojala on palkittu ansiokkaasta työstään avoimen tieteen edistäjänä Jyväskylän yliopistossa. Ojala toimii yliopistonlehtorina tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Palkitsemisen perusteena on Ojalan esimerkillinen aktiivisuus tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisessa. Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan aiemmin tieteellisessä lehdessä julkaistun artikkelin saattamista kaikkien luettavaksi maksutta esimerkiksi yliopiston avoimen julkaisuarkiston kautta. Palkinnon myönsi Jyväskylän yliopisto.

Arto Ojala on rinnakkaistallentanut
Lue lisää

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen työryhmistä kolme on saanut loppuraporttinsa valmiiksi. Vaikuttavuusselvitysryhmän, Julkaisujen avoimen saatavuuden edistäminen -työryhmän ja Avoimuuden politiikat tutkimusympäristöissä -työryhmän raportit ovat ladattavissa ja luettavissa sivulta http://avointiede.fi/keskeiset-julkaisut.

Avoimen tieteen vaikuttavuuden arvioinnista

Vaikuttavuusselvitysryhmän tehtävänä oli selvittää avoimen tieteen tuomat muutokset tutkimuksen vaikuttavuuden arviointiin.

Työryhmä päätyi arviossaan siihen, että…

Lue lisää

Rinnakkaistallentaminen ei ole toteutunut Suomessa toivotulla tavalla. Vaikka rinnakkaistallentamisen ensi askeleet on Suomessa otettu jo useita vuosia sitten, on Suomen rinnakkaistallentamisen tilanne huomattavasti jäljessä esimerkiksi muita Pohjoismaita. Pääasiassa tämä on seurausta organisaatiokohtaisten pysyvien käytäntöjen, vakiintuneiden prosessien ja keskitettyjen tukipalvelujen puutteesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hankkeen tavoitteena on…

Lue lisää

Ladataan…