Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Jotta avoimesta tieteestä tulisi tieteen valtavirtaa, avoin tiede pitäisi juurruttaa syvälle tutkimuslaitosten ja rahoittajien arviointimenetelmiin tutkijan urankehityksen kaikissa vaiheissa, todetaan Euroopan komission raportissa. Avoimen tieteen harjoittamisen pitäisi näkyä tutkimuslaitosten rekrytoinneissa, tutkijan urankehityksessä ja rahoittajien arviointikriteereissä.

Työryhmän mukaan useimmat tutkimusrahoittajat ja tutkimuslaitokset käyttävät yksinomaisesti bibliometriikkaa arvioinneissaan ja nämä mittarit eivät huomioi…

Lue lisää

Avoin julkaiseminen edistää tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tiedeyhteisössä että laajemmin yhteiskunnassa. Siksi Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen ja tutkimusaineistojen avaamiseen.

Uutta Suomen Akatemian tämän vuoden syyskuun haussa ovat selkeämmät vaatimukset avoimesta julkaisemisesta ja datan avaamisesta. Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat tutkijat julkaisevat avoimissa korkealaatuisissa julkaisuissa…

Lue lisää

Suomen Akatemian hallitus päätti huhtikuussa edistää avointa julkaisemista edellyttämällä, että kaikki Akatemian rahoituksella tuotetut vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan jatkossa avoimissa julkaisukanavissa. Avoin julkaiseminen voidaan toteuttaa sekä vihreällä mallilla eli rinnakkaistallentamalla että kultaisella mallilla eli julkaisemalla avoimesti toimivassa tiedejulkaisussa. Kultaisella mallilla julkaisemiseen voi käyttää Akatemian myöntämää rahoitusta tutkimuskuluina.

Myös niin sanotun hybridimallisen…

Lue lisää

Suomen Akatemia on myöntänyt FIRI2016-rahoitushaussa 27 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuurien rahoitukseen. Rahoitusta saa yhteensä 18 tutkimusinfrastruktuuria.

Tietoarkistolle myönnettiin FIRI2016:n valtiojäsenyysinfrastruktuurit-hausta reilun 1,7 miljoonan euron rahoitus hankkeelle Aktiivinen Tietoarkisto CESSDAssa: Uudet eurooppalaiset tutkijapalvelut. CESSDA on eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa tutkimusdatapalveluita yhteiskuntatieteilijöille. Tietoarkisto on CESSDAn suomalainen palveluntarjoaja.

Avoimen paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri (Open

Lue lisää

Avoin tieteellinen julkaiseminen on ollut vahvasti Euroopan unionin agendalla tänä vuonna. Osana tätä toimintaa eurooppalaisista tutkimusrahoittajista ja tutkimusorganisaatioista koostuva Science Europe julkaisi selvityksen Open Access -julkaisemisen kehityksestä, haasteista ja linjanvedoista. Tutkimusrahoittajat voivat edistää avointa julkaisemista rohkaisemalla tai ohjaamalla tutkijoita valitsemaan avoimia julkaisukanavia sekä tukemalla tätä toimintaa myös taloudellisesti. Lisäksi selvityksessä…

Lue lisää

Suomen Akatemian syyskuun haku on parhaillaan auki ja rahoitushakemukset tulee jättää 28.9. mennessä. Kuten aiemminkin, Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta ja tutkijoilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Uutena asiana tämän syyskuun hausta alkaen on se, että Akatemia edellyttää myös tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista jatkokäyttöä varten.

Jatkossa kaikkien Akatemian rahoitusta saavien hankkeiden on…

Lue lisää

Suomen Akatemian syksyn hakuilmoitus on julkaistu ja samalla Akatemia päivitti hyvän tutkimustavan kuvausta sekä ansioluettelo-ohjeita. Akatemia seuraa kansainvälistä trendiä ja ohjaa tutkimuskenttää kohti suurempaa avoimuutta ja parempaa tiedonhallintaa. Avoimen tieteen edistäminen onkin yksi Suomen Akatemian tutkimuspoliittisista tavoitteista ja se ottaa rahoituspäätöksiä tehdessään huomioon avoimen tieteen edistämisen suunnitelluissa tutkimushankkeissa.

Akatemia…

Lue lisää

EU-hankkeiden tulosten avoimeen julkaisemiseen on tiedossa rahallista tukea Gold OA -pilotin kautta. Kyseessä on osa laajempaa OpenAIRE2020-hanketta. Pilotin tavoitteena on edistää FP7-rahoitusohjelman hankkeiden avointa julkaisemista myös projektien päättymisen jälkeen. Hankkeen kuluessa EU-rahoitusta voidaan käyttää tulosten avoimeen julkaisemiseen, mutta usein julkaisut ilmestyvät vasta hankkeen päätyttyä, jolloin niiden kuluja ei ole voitu…

Lue lisää

Euroopan unionin Horisontti2020 -puiteohjelman vaatimukset julkaisujen avoimesta saatavuudesta ja tähän liittyvä avoimen datan pilotti muutamalla kohdealalla alkavat olla melko hyvin tunnettuja Suomessa. Puiteohjelma rahoittaa vuosina 2014–2020 eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla. Tähän rahoitukseen sisältyy selkeä vaatimus hankkeiden tulosten avoimesta saatavuudesta. Luonnontieteellisillä aloilla sallitaan korkeintaan kuuden kuukauden viive…

Lue lisää

Jyrki Ilva ja Johanna Lilja tarkastelevat selvityksessään kotimaisten tieteellisten lehtien avoimen julkaisemisen nykytilaa ja rahoitusvaihtoehtoja. Kotimaiset kustantajat ovat pieniä, ja lehdet ovat hinnaltaan edullisia verrattuna suurten kansainvälisten kustantajien lehtiin. Kotimaisia avoimia lehtiä rahoitetaan tällä hetkellä seurojen tuella, valtionavulla, taustaorganisaation tai ainelaitosten tuella ja tilapäisesti säätiörahoituksella. Useimpien lehtien talous on niukkaa…

Lue lisää

Ladataan…