Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Värriön tutkimusaseman yhteyteen perustettiin vuonna 1991 ensimmäinen SMEAR-asema, jonka alkuperäinen tavoite oli seurata erityisesti Kuolan niemimaalta tulevia teollisuusperäisiä ympäristölle haitallisia päästölaskeumia. Tällä hetkellä tutkimusasemia on neljä: Värriön aseman lisäksi Juupajoella Hyytiälän metsäasemalla, Helsingissä ja Kuopiossa. Helsingin yliopiston SMEAR-mittausasemat (Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations) tuottavat tarkkaa tietoa ilmakehän ja luonnon välisistä…

Lue lisää

Kasvavat julkaisumäärät tieteessä ovat tutkijoille haaste, jonka suuruus vaihtelee tieteenalakohtaisesti. Avoimen julkaisemisen höytyjä ovatkin järjestelmien tarjoamat yhä paremmat tiedonhallinnan apuvälineet. Esimerkiksi julkaisuarkistot, kuten biolääketieteen PubMed Central tarjoavat seurantapalveluita, joita käyttämällä valituista uusista julkaisuista saa ilmoituksen sähköpostiin esimerkiksi aiheen mukaan.

Kasvavat julkaisumäärät ovat tutkijoille haaste, mutta tiedonhallintaan on tarjolla apuvälineitä. Kuva:
Lue lisää

Monet lihansyöjänisäkkäät ovat vaarassa hävitä. Vaarassa olevat lajit, kuten monet isot kissaeläimet, ovat harvassa eläviä kooltaan ja suuria eläimiä, jotka lisääntyvät hitaasti ja tarvitsevat paljon saaliseläimiä ravinnokseen. Tämä tekee niistä erityisen herkkiä elinympäristön supistumiselle ja sirpaloitumiselle. Elinympäristöjen muuttuminen ajaa eläimet lähemmäs asutusta, jolloin ihmisiä tai kotieläimiä uhkaavia lihansyöjälajeja metsästetään enemmän…

Lue lisää

Edellisessä kirjoituksessani kerroin miten tärkeää on keskustella tutkijoiden kanssa heidän työstään, tiedonhallinnastaan ja tarpeistaan kun lähdetään suunnittelemaan tutkimusorganisaation palveluita ja niiden suhteen etenemistä. Toiminnan tavoitteena on tietenkin tutkijoiden työn helpottaminen ja tehostaminen: parempi aineistonhallinta vähentää datan häviämisen, korruptoitumisen tai sensitiivisen datan vuotamisen riskejä. Kaikki nämä voivat olla tutkimukselle hyvinkin kohtalokkaita…

Lue lisää

ATT-asiantuntijaryhmä hyväksyi vuoden 2015 lopulla palvelutyöryhmän viime vuonna valmistelemat ATT-palveluperiaatteet. Ne on julkaistu ja nyt on aika ryhtyä soveltamaan niitä.

Palveluperiaatteet ovat luonteeltaan suosituksia avointa tiedettä ja tutkimusta tukeville palveluille sekä palveluiden kehittämiselle. Kehitystyössä tulee vastaan valinnan paikkoja, joissa pitää tehdä ratkaisuja johonkin suuntaan ja silloin palveluperiaatteista voi saada…

Lue lisää

Viimeistään datapolitiikan valmistuessa on organsaatiossa aika ryhtyä toimiin tutkimuksen aineistonhallinnan haltuun ottamisessa. Tässä työssä on apua palvelusuunnittelusta. Polttava kysymys on tietenkin minkälaista dataa tutkimuksessa käytetään ja mitä tarpeita tutkijoilla on, sillä ennen sen selvittämistä on myös järjestelmien kehittäminen tai aineistonhallinnan integroiminen perusopetukseen vaikeaa.

Perinteinen tapa tällaisissa tilanteissa on usein ollut…

Lue lisää

Tutkimuksen pitkäaikaisen saatavuuden varmistaminen on yksi ATT-hankkeen tavoitteista. Pitkäaikaissäilytys tarkoittaa digitaalisen informaation säilyttämistä ymmärrettävänä ja käytettävänä useiden kymmenien ja jopa satojen vuosien ajan. Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat ajan myötä, mutta informaation täytyy säilyä. Luotettava pitkäaikaissäilyttäminen ja siten aineistojen pitkäaikainen saatavuus edellyttää sisällön eheyden aktiivista valvontaa ja monenlaisiin riskeihin varautumista…

Lue lisää

Tämänvuotinen Avoimen tieteen foorumi kokosi Tampereen yliopistolle 11.11.2015 noin 150 avoimen tieteen aktiivia. Kysymysten ja keskustelun lisäksi käytössä oli viestiseinä, jonka avulla osallistujat pystyivät kommentoimaan ja ottamaan osaa äänestyksiin. Lounaan ja iltapäivän kahvitaukojen aikana kohtaamispisteillä esittäytyivät ATT:hen liittyvät hankkeet sekä avoimen tieteen palvelut.

Seminaarin avasi Tampereen yliopiston vararehtori…

Lue lisää

OKM:n Tieto käyttöön –haussa rahoitettavaksi valittu Linked Open Data Science (LODSci) ‑niminen hanke on käynnistynyt Aalto-yliopistossa. Hanketta vetää Semanttisen laskennan tutkimusryhmä ja hankkeen tavoitteena on edistää avointa tiedettä (Open Science) uusimman Linked Data -teknologian (LD) avulla [1]. Kehitystyön kohteena on "datatiede" (Data Science) ts. se, miten datasta voidaan muodostaa ihmisen…

Lue lisää

Euroopan unionin Horisontti2020 -puiteohjelman vaatimukset julkaisujen avoimesta saatavuudesta ja tähän liittyvä avoimen datan pilotti muutamalla kohdealalla alkavat olla melko hyvin tunnettuja Suomessa. Puiteohjelma rahoittaa vuosina 2014–2020 eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla. Tähän rahoitukseen sisältyy selkeä vaatimus hankkeiden tulosten avoimesta saatavuudesta. Luonnontieteellisillä aloilla sallitaan korkeintaan kuuden kuukauden…

Lue lisää

Ladataan…