Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Hybridiartikkelien julkaisemisen yleistyminen viime vuosina on lisännyt tarvetta hybridiartikkelien tunnistamiseen ja kartoittamiseen. Kokonaiskuva hybridien määrästä olisi tärkeää erityisesti yliopistojen ja tutkimusrahoittajien näkökulmasta, koska hybridijulkaisemisen osuus avoimesta julkaisemisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista on merkittävä. Myös niin sanotun “double dipping” -ilmiön taustalla on hybridien tunnistamisongelma. Toistaiseksi ratkaisut hybridiartikkelien tunnistamiseen puuttuvat. Tässä artikkelissa…

Lue lisää

Science Europe haluaa lisää avoimuutta avoimeen julkaisemiseen ja suosittelee, että tiedeinstituutiot osallistuisivat Open APC -aloitteeseen ja julkistaisivat avointen julkaisuiden kirjoittajamaksut. Näin saataisiin avoimen julkaisemisen kustannusrakennetta läpinäkyväksi. Science Europe on eurooppalaisista tutkimusrahoittajista ja tutkimusorganisaatioista koostuva järjestö.

Varmistaakseen julkisten varojen kustannustehokkaan käytön tiedeinstituutioiden on huomioitava sekä digitaalisten sisältöjen lisenssimaksut että tieteellisen julkaisemisen…

Lue lisää

Vuonna 2016 elektronisten tiedelehtien käyttöoikeuksia koskevissa neuvotteluissa oli uusia tavoitteita. Yhtenä tavoitteena oli edistää suomalaisten tutkijoiden Open Access -julkaisemista. Avoin julkaiseminen takaa tieteelle ja tutkimukselle mahdollisimman suuren näkyvyyden ja jatkokäytön, minkä lisäksi se hillitsee tiedeyhteisölle koituvien julkaisemisen kustannusten kasvua.

Suomessa tiedelehtien käyttöoikeusneuvotteluista vastaa FinELib-konsortio, joka on kotimaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja…

Lue lisää

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) julkisti uuden lehtiportaalinsa Journal.fi:n 24.1.2017. Journal.fi tarjoaa julkaisu- ja toimitusalustan noin 30 kotimaiselle tieteelliselle lehdelle. Suurin osa portaalissa olevista lehdistä julkaisee suoraan avoimesti ja muutamilla lehdillä on korkeintaan vuoden embargo-aika.

TSV:n toteuttama Journal.fi-portaali on osaprojekti TSV:n ja Kansalliskirjaston yhteisessä Kotilava-hankkeessa (Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja…

Lue lisää

Hollannin tutkimusyliopistojen liito (VSNU) julkaisee Hollannin 13 suurimman tutkimusyliopiston maksamat tieteellisten lehtien ja kirjojen tilaushinnat. Sopimusrajoituksista johtuen nämä yliopistojen eivät ole olleet julkisia, mutta siirtyminen OA-julkaisemiseen on kiinnittänyt huomioita myös näihin kustannuksiin.

Hollannin yliopistot saivat viime vuonna kaksi tietopyyntöä. Nyt yliopistot vastaavat näistä ensimmäiseen ja julkistavat kunkin yliopiston maksamat kokonaishinnat…

Lue lisää

Avoin tiede on edennyt kuluneen vuoden aikana hienoin harppauksin. Tuoreessa selvityksessä muutoksen laajuus näkyi hurjana, sillä lähes kaikissa aiemmin arvioiduissa organisaatioissa on ryhdytty uusiin toimenpiteisiin avoimuuden tukemiseksi ja monessa organisaatioissa kehitys on ollut nopeaa. Tämä tarkoittaa, että monella tutkijalla on nyt toimintaympäristö, jossa avointa tiedettä on helpompi tehdä. Organisaatioissa on…

Lue lisää

Suomessa FinELib, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kirjastojen muodostama konsortio, neuvottelee keskitetysti käyttöoikeussopimuksia koti- ja ulkomaisten tieteellisten kustantajien sähköisiin aineistoihin ja näiden sopimusten vuosiarvo (2014) on hieman yli 18 miljoonaa euroa. Lisäksi FinELibin ulkopuolella maksetut e-lehtitilausmaksut 2014 olivat yliopistoissa noin 7 miljoonaa euroa. Samaan aikaan aikaan kun tilausmaksut ovat nousseet noin 10

Lue lisää

Englantilainen suuri tutkimusrahoittaja Wellcome Trust ilmoitti vastikään perustavansa uuden julkaisun F1000-alustalle avatakseen tutkimusprosessia rahoittamissaan hankkeissa. Tavoitteena on nopeampi ja parempi kommunikaatio tutkimusyhteisön sisällä ja myös suurempi vaikuttavuus yhteiskunnan suuntaan. Toistettavuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä laadukkaan tutkimuksen ominaisuuksia. Luonnollisesti näiden asioiden voi odottaa kiinnostavan myös tutkimuksen rahoittajaa.

Tieteellisessä julkaisemisessa haetaan aktiivisesti…

Lue lisää

Det finns en hel del intressanta aspekter på frågan om kostnader för vetenskapligt publicerande i dag. Bibliotekens tidiga varningsrop om skenande kostnader för tidskrifter har nu slutligen följts av förverkligade inskränkningar på tillgång till forskningslitteratur då budgetmedlen minskat och kostnaderna fortsatt att stiga. Tanken om att samhällsfinansierad forskning på ett…

Lue lisää

Maaliskuussa 2016 valmistunut selvitys Avoimen julkaisemisen tuen malli kartoittaa avoimen tieteellisen julkaisemisen tilannetta Suomessa ja sisältää ehdotuksia avoimen julkaisemisen prosessien ja roolien järjestämiseksi. Ehdotusten tavoitteena on edistää hallittua siirtymistä kohti avoimen julkaisemisen mallia. Avoimet julkaisut ovat lukijalle maksuttomia julkaisuja, joiden julkaisukustannukset katetaan tavallisesti kirjoittajien maksamilla artikkelimaksuilla. Avoin julkaiseminen edistää tieteellisen…

Lue lisää

Ladataan…