Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Euroopan komission työryhmä julkisti raporttinsa avoimesta tieteestä tutkijoiden koulutuksessa ja tutkijanuran kehittymisessä. Jotta avoimesta tieteestä tulisi tieteen valtavirtaa, tutkijat tarvitsevat koulutusta asianmukaisissa taidoissa ja ammatillista kehittymistä tutkijanuran kaikissa vaiheissa.

Avoimen tieteen ympyrä. Kuva: Euroopan komissio.

Työryhmä selvitti tieteen nykytilaa kyselyllä vuoden 2017 maaliskuun ja toukokuun välissä. Kyselyyn vastasi 1277 tutkijaa…

Lue lisää

Avoin tiede on edennyt kuluneen vuoden aikana hienoin harppauksin. Tuoreessa selvityksessä muutoksen laajuus näkyi hurjana, sillä lähes kaikissa aiemmin arvioiduissa organisaatioissa on ryhdytty uusiin toimenpiteisiin avoimuuden tukemiseksi ja monessa organisaatioissa kehitys on ollut nopeaa. Tämä tarkoittaa, että monella tutkijalla on nyt toimintaympäristö, jossa avointa tiedettä on helpompi tehdä. Organisaatioissa on…

Lue lisää

Avoin tiede ja tutkimus -hanke julkaisi lokakuussa 2016 kaikille avoimen Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssin. Kurssin avulla voit perehtyä avoimen tieteen perusteisiin, hyötyihin ja mahdollisuuksiin sekä yksittäisen tutkijan että laajasti koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssi sopii kaikille avoimen tieteen toimintatavoista kiinnostuneille.

Verkkokurssin avulla tutustut laajasti avoimen tieteen eri osa-alueisiin

Kurssi…

Lue lisää

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016.  Avoin tiede ja avoin koulutus? sisältää neljä vertaisarvioitua ja viisi yleistajuistettua avoimeen tieteeseen ja koulutukseen liittyvää artikkelia. Opiskelijatutkimusverkoston toimittama vuosikirja julkaistiin 12.9. ja se on vapaasti luettavissa ja ladattavissa www:stä.

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja -julkaisusarja kokoaa yhteen alan tutkimusta sekä edistää tutkimusalan näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Se tarjoaa julkaisufoorumin niin…

Lue lisää

Eurooppalainen Knowledge Exchange -verkosto selvitti kevään aikana tutkimuksen aineistonhallinnan koulutusta eri maissa. Mukana oli myös Suomi, jossa aineistonhallinnan koulutukseen on panostettu viimeistään avoimen tieteen ja tutkimuksen myötä.

Selvityksestä ilmeni, että koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita on yleisesti tietoisuuden kasvattaminen. Koulutus painottuu usein tohtoritutkintoa suorittaviin opiskelijoihin ja tutkijoihin ja sitä annetaan pääosin lähiopetuksena…

Lue lisää

Tiede ja tutkimus perustuvat tutkimustulosten luotettavuuteen. Luotettavuuden arvioinnin mahdollistaa osaltaan aineistojen ja niihin liittyvien metatietojen huolellinen säilytys ja laaja saatavuus. Hyvin toteutettu pitkäaikaissäilytys takaa digitaalisten aineistojen käyttökelpoisuuden useiden vuosikymmenten tai satojen vuosien ajan. Pitkäaikaissaatavuudella taataan aineistojen saatavuus ja hyödynnettävyys eli varmistetaan, että tulevat käyttäjät pystyvät avaamaan aineistot, tulkitsemaan niiden sisällön…

Lue lisää

ATT-hankkeen koulutuskoordinaation vuoden 2016 päätavoitteena on saada avoimen tieteen toimintatavat osaksi korkeakoulujen opetusta, ammattikorkeakouluopinnoista tohtorikoulutukseen. Asian edistämiseksi olemme jo aloittaneet yhteistyön valtakunnallisen tohtorikouluverkoston kanssa. Tavoitteenamme on toteuttaa yhteistyönä kaikille tutkijakouluille yhteinen avoimen tieteen opintokokonaisuus. Tavoitteena on käynnistää vastaavanlainen yhteistyö myös ammattikorkeakouluopintojen sekä kandi- ja maisterivaiheen opintojen materiaalien ja opetuksen kehittämiseksi…

Lue lisää

Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan niitä aineellisia tai aineettomia analysoitavia resursseja, joita tutkija tuottaa tai joita hän käyttää tutkimusprosessin aikana. Siihen sisältyy määritelmällisesti myös jonkinlaisia kuvailevia tietoja, eli vähintäänkin tieto aineiston alkuperästä ja sisällön laadusta. Datalla puolestaan tarkoitetaan aineiston kuvailematonta osaa, esimerkiksi empiirisin mittauksin saatuja lukuarvoja. Tutkimustyössä aineistonhallinnan suunnittelu on olennainen osa tutkimuksen…

Lue lisää

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen vuoden 2016 tavoitteisiin kuuluu avoimuuteen liittyvän osaamisen vahvistaminen. Avoimeen tieteeseen ja sen toimintatapoihin liittyvä osaaminen halutaan nostaa vuoteen 2017 mennessä sille tasolle, että Suomi on avoimen tieteen edelläkävijä ja hyötyy tieteen avoimuudesta parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoden 2014 lopussa toteutettiin korkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuuden selvitys, jonka…

Lue lisää

Ladataan…