Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Osana Avoin tiede ja tutkimus –hanketta toteutettu Tuuli-projekti päättyi maaliskuussa 2017. Projektissa kehitettiin ja otettiin suomalaisten tutkimusorganisaatioiden käyttöön työkalu aineistonhallintasuunnitelmien tekemiseen. Työkalun avulla tutkijat voivat laatia tutkimusaineiston koko elinkaarta koskevan aineistonhallintasuunnitelman jäsennellysti ja ohjeistetusti.

Ennen Tuuli-projektin päättymistä Helsingin yliopistolla Kaisa-talossa järjestettiin 8.2.2017 seminaari, jossa esiteltiin projektin tuloksia sekä suunniteltiin DMP-ohjeistukseen…

Lue lisää

Kansalliskirjasto julkaisee avoimesti kotimaisen humanistisen tutkimuksen kannalta merkittäviä aineistoja. Kansalliskirjasto on asettanut käyttöön Suomen Muinaismuistoyhdistyksen (SMY) ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran (SUS) monografia- ja kausijulkaisusarjojen varhaisimpia osia. Teokset ja niistä tehdyt datapaketit ovat avoimesti saatavilla Kansalliskirjaston Fenno-Ugrica-verkkokokoelmassa.

Kuva Axel Olai Heikelin teoksesta Mordvalaisten pukuja ja kuoseja. Axel O. Heikel (1851-1924) oli
Lue lisää

Maaliskuussa 2016 valmistunut selvitys Avoimen julkaisemisen tuen malli kartoittaa avoimen tieteellisen julkaisemisen tilannetta Suomessa ja sisältää ehdotuksia avoimen julkaisemisen prosessien ja roolien järjestämiseksi. Ehdotusten tavoitteena on edistää hallittua siirtymistä kohti avoimen julkaisemisen mallia. Avoimet julkaisut ovat lukijalle maksuttomia julkaisuja, joiden julkaisukustannukset katetaan tavallisesti kirjoittajien maksamilla artikkelimaksuilla. Avoin julkaiseminen edistää tieteellisen…

Lue lisää

Haagin julkilausuma peräänkuuluttaa sekä tekijänoikeuslain välitöntä uudistamista että tasavertaisempaa tiedonsaantia jarruttavien esteiden poistamista. Kansalliskirjasto on ensimmäisten allekirjoittaneiden joukossa maailmassa. Julkilausuma julkaistaan tänään torstaina 6.5. Brysselissä, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Julkilausuman on allekirjoittanut maailmanlaajuisesti jo yli 50 organisaatiota.

Julkilausumalla ajetaan muutosta, joka toteutuessaan voisi tuoda ratkaisuja useisiin maailmanlaajuisiin ongelmiin. Avoin tieto…

Lue lisää