Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hanke (Surima) julkaisi loppuraporttinsa, jossa käydään läpi hankkeen saavutuksia ja rinnakkaistallentamisen yleistymistä vuosina 2010-2017. Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen yhteisen hankkeen tavoitteena oli luoda malli rinnakkaistallentamisen prosesseista ja organisaatiokohtaista keskitetyistä avoimen tieteen palveluista.

Avoin julkaiseminen ja aineistojen säilyvyys edellyttävät yliopistoilta panostusta rinnakkaistallentamisen infrastruktuuriin ja tarvittaviin palveluihin. Keskeisessä asemassa…

Lue lisää

Kokenut avoimen julkaisemisen tutkija

Yliopistonlehtori Mikael Laakso Hankenilta piti 24.2.2017 ”Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi” -hankkeen päätösseminaarissa Jyväskylässä esityksen ”The impact of Open Access: benefits for individuals, organisations, and research progress”. Mikael Laakso on kokenut tietojärjestelmätieteen tutkija, joka on tottunut lähestymään Open Access ‑asiaa tutkimusaiheena. Tällä kertaa hän omien sanojensa mukaan lähestyi…

Lue lisää

Tiedot kotimaisten tiedelehtien rinnakkaistallennuslinjauksista löytyvät pian aiempaa kattavammin SHERPA/RoMEO -palvelusta. Tallennustyö aloitettiin vuonna 2016 Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan ja Jyväskylän yliopiston kirjaston (vuoden 2017 alusta Avoimen tiedon keskus) yhteisenä epävirallisena projektina, joka linkittyi Jyväskylässä Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hankkeeseen (SURIMA). Tässä artikkelissa kerrotaan lyhyesti projektin tuloksia. Laajempaa katsausta kotimaisten tieteellisten lehtien rinnakkaistallennuksen…

Lue lisää

Edinburghin yliopiston kirjaston tutkijapalveluja johtava Dominic Tate saapuu Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen vieraaksi helmikuussa. Vierailunsa aikana Tate esitelmöi Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hankkeen loppuseminaarissa yliopiston Agora-rakennuksessa perjantaina 24.2.2017.

Taten johtama asiantuntijatiimi ohjaa Edinburghin yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita tieteellisen viestinnän ja julkaisemisen, avoimen tieteen, tieteentutkimusaineistojen hallinnan, tutkimuksen vaikuttavuuden ja näkyvyyden sekä…

Lue lisää

Jyväskylän yliopiston vertaisarvioitujen tutkimusjulkaisujen avoimuusprosentti saavutti lokakuun alussa 50 % rajapyykin. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2016 julkaisuista yli puolet on avoimesti kaikkien saatavilla. Nyt avoimesti saatavilla olevista julkaisuista suurin osa on rinnakkaistalletettu yliopiston JYX-julkaisuarkistoon, sillä myös rinnakkaistallennusaktiivisuus lähentelee 50 %:a.

Vuoden 2016 aikana Jyväskylän yliopiston henkilökunta on tuottanut (4.10. mennessä)…

Lue lisää

Kauppatieteiden tohtori Arto Ojala on palkittu ansiokkaasta työstään avoimen tieteen edistäjänä Jyväskylän yliopistossa. Ojala toimii yliopistonlehtorina tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Palkitsemisen perusteena on Ojalan esimerkillinen aktiivisuus tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisessa. Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan aiemmin tieteellisessä lehdessä julkaistun artikkelin saattamista kaikkien luettavaksi maksutta esimerkiksi yliopiston avoimen julkaisuarkiston kautta. Palkinnon myönsi Jyväskylän yliopisto.

Arto Ojala on rinnakkaistallentanut
Lue lisää

Tarvetta löytyy sekä paikallisille, kansallisille että kansainvälisille palveluille, kun tieteen palveluita ja infrastruktuureja kehitetään. Jo tutkimusdatan syntyessä olisi hyvä, jos omassa organisaatiosta löytyisi tukea aineistonhallinnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jyväskylän yliopistossa 6.10. järjestetyssä ATT areena -tilaisuudessa keskusteltiin tutkijoiden palvelutarpeista. Paikalla oli monipuolinen tutkijapaneeli, joka pystyi valottamaan niitä moninaisia tarpeita, joita tämän…

Lue lisää

Rinnakkaistallentaminen ei ole toteutunut Suomessa toivotulla tavalla. Vaikka rinnakkaistallentamisen ensi askeleet on Suomessa otettu jo useita vuosia sitten, on Suomen rinnakkaistallentamisen tilanne huomattavasti jäljessä esimerkiksi muita Pohjoismaita. Pääasiassa tämä on seurausta organisaatiokohtaisten pysyvien käytäntöjen, vakiintuneiden prosessien ja keskitettyjen tukipalvelujen puutteesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hankkeen tavoitteena on…

Lue lisää