Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hanke (Surima) julkaisi loppuraporttinsa, jossa käydään läpi hankkeen saavutuksia ja rinnakkaistallentamisen yleistymistä vuosina 2010-2017. Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen yhteisen hankkeen tavoitteena oli luoda malli rinnakkaistallentamisen prosesseista ja organisaatiokohtaista keskitetyistä avoimen tieteen palveluista.

Avoin julkaiseminen ja aineistojen säilyvyys edellyttävät yliopistoilta panostusta rinnakkaistallentamisen infrastruktuuriin ja tarvittaviin palveluihin. Keskeisessä asemassa…

Lue lisää

Kokenut avoimen julkaisemisen tutkija

Yliopistonlehtori Mikael Laakso Hankenilta piti 24.2.2017 ”Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi” -hankkeen päätösseminaarissa Jyväskylässä esityksen ”The impact of Open Access: benefits for individuals, organisations, and research progress”. Mikael Laakso on kokenut tietojärjestelmätieteen tutkija, joka on tottunut lähestymään Open Access ‑asiaa tutkimusaiheena. Tällä kertaa hän omien sanojensa mukaan lähestyi…

Lue lisää

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) julkisti uuden lehtiportaalinsa Journal.fi:n 24.1.2017. Journal.fi tarjoaa julkaisu- ja toimitusalustan noin 30 kotimaiselle tieteelliselle lehdelle. Suurin osa portaalissa olevista lehdistä julkaisee suoraan avoimesti ja muutamilla lehdillä on korkeintaan vuoden embargo-aika.

TSV:n toteuttama Journal.fi-portaali on osaprojekti TSV:n ja Kansalliskirjaston yhteisessä Kotilava-hankkeessa (Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja…

Lue lisää

Suomen Akatemian syyskuun haku on parhaillaan auki ja rahoitushakemukset tulee jättää 28.9. mennessä. Kuten aiemminkin, Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta ja tutkijoilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Uutena asiana tämän syyskuun hausta alkaen on se, että Akatemia edellyttää myös tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista jatkokäyttöä varten.

Jatkossa kaikkien Akatemian rahoitusta saavien hankkeiden on…

Lue lisää

Varsinkin luonnontieteissä nopeus on julkaisemisessa usein valttia. Siksi nopea kevytjulkaiseminen valtaa alaa. Tällaisessa julkaisemisessa ladataan verkkoon alkuperäisiä omia käsikirjoituksia tai ennakkojulkaisuja (pre-print), jotka usein ovat myös vertaisarvoimattomia. Tunnetuin esimerkki tästä julkaisemisen mallista lienee ArXiv. Nyt myös yhteiskuntatieteellisellä puolella on perusteilla SocArXiv, joka toimii samalla vihreän tien open accessin…

Lue lisää

Kun tutkija kirjoittaa artikkelin ja julkaisee sen lehdessä tai kirjassa, on hänellä sen jälkeen useampiakin keinoja parantaa tutkimuksensa näkyvyyttä. Yksi keino on tallentaa artikkeli julkaisuarkistoon – joko oman yliopiston ylläpitämään tai tieteenalakohtaiseen arkistoon. Toinen vaihtoehto on hyödyntää niin sanottuja tieteellisen sosiaalisen median kanavia, joista tunnetuimpia lienevät tällä hetkellä ResearchGate

Lue lisää

Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytteitä on Oulun yliopistossa julkaistu avoimesti verkossa vuodesta 2013 lähtien. Alusta alkaen sähköiseen arviointi- ja hyväksymisprosessiin kytketyssä järjestelmässä opiskelija voi valita, haluaako hän työnsä tulevan avoimesti saataville julkaisuarkiston kautta vai vain tietyillä työasemilla kirjaston tiloissa luettavaksi.

Vuonna 2015 avoimen saatavuuden valinneiden määrä on noussut puoleen kaikista opinnäytteistä. Silti…

Lue lisää

Kauppatieteiden tohtori Arto Ojala on palkittu ansiokkaasta työstään avoimen tieteen edistäjänä Jyväskylän yliopistossa. Ojala toimii yliopistonlehtorina tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Palkitsemisen perusteena on Ojalan esimerkillinen aktiivisuus tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisessa. Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan aiemmin tieteellisessä lehdessä julkaistun artikkelin saattamista kaikkien luettavaksi maksutta esimerkiksi yliopiston avoimen julkaisuarkiston kautta. Palkinnon myönsi Jyväskylän yliopisto.

Arto Ojala on rinnakkaistallentanut
Lue lisää

Moni suomalainenkin tutkija on varmaan joskus löytänyt itsensä lukemasta Open Journal Systemsissä (OJS) julkaistua tieteellistä artikkelia. Suomessa Tieteellisten seurain valtuuskunta on ylläpitänyt OJS:ää vuodesta 2006 nimellä Tieteelliset verkkolehdet. Alustalla on tällä hetkellä 20 eri lehteä ja melkein yhtä moni käyttää sitä vain editointiin ja vertaisarviointiprosessin hoitamiseen.

Open Journal Systems on…

Lue lisää