Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Helsinki University Press eli HUP on perusteilla oleva Open Access -tiedekustantamo. Ensimmäiset julkaisut ilmestyvät vuonna 2018 ja kaikki julkaisut tulevat verkkoon vapaasti saataville PDF- tai HTML-muodossa. HUP tarjoaa  tiedeyhteisölle julkaisukanavan, jonka kautta tutkimustuloksia voi levittää tehokkaasti, reilusti ja oikealle yleisölle.

HUP julkaisee tieteellisiä, vertaisarvioituja monografioita, artikkelikokoelmia ja lehtiä. Pääpainotus on…

Lue lisää

Helsingin yliopisto linjasi avoimen julkaisemisen periaatteensa. Lähtökohtaisesti kaikki Helsingin yliopistossa tuotetut tieteeliset artikkelit ja opinnäytteet ovat avoimesti saatavilla. Tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan yliopiston julkaisuarkisto HELDAan. Rinnakkaistallennusvelvoite koskee myös ns. kultaisen mallin mukaista avointa julkaisua. Helsingin yliopisto ei suosittele ns. hybridimalia, mutta ymmärtää, että sen käyttämien voi olla tarpeellista siirtymävaiheessa kohti avointa…

Lue lisää

Osana Avoin tiede ja tutkimus –hanketta toteutettu Tuuli-projekti päättyi maaliskuussa 2017. Projektissa kehitettiin ja otettiin suomalaisten tutkimusorganisaatioiden käyttöön työkalu aineistonhallintasuunnitelmien tekemiseen. Työkalun avulla tutkijat voivat laatia tutkimusaineiston koko elinkaarta koskevan aineistonhallintasuunnitelman jäsennellysti ja ohjeistetusti.

Ennen Tuuli-projektin päättymistä Helsingin yliopistolla Kaisa-talossa järjestettiin 8.2.2017 seminaari, jossa esiteltiin projektin tuloksia sekä suunniteltiin DMP-ohjeistukseen…

Lue lisää

HelDigin (Helsinki Centre for Digital Humanities) järjestämän The Philosophy and History of Open Science -seminaarin toinen päivä alkoi Mikael Laakson esityksellä.

Mikael Laakso (Hanken) kartoitti maksumuurien ja kestävän avoimen julkaisemisen välistä tilaa ja kysyi, missä kohtaa mentiin väärälle tielle? Laakson mukaan peli menetettiin vuonna 1996. Tällöin siirtyminen digitaliseen…

Lue lisää

HelDigin (Helsinki Centre for Digital Humanities) järjestämässä seminaarissa The Philosophy and History of Open Science käsiteltiin avointa tiedettä diskurssina, liikkeenä ja käytäntönä. Tilaisuuden järjestäjät olivat saaneet paikalle erittäin kovatasoisia puhujia. Niinpä kaksipäiväisessä tapahtumassa ruodittiin avointa tiedettä todella monesta kulmasta aina tieteen historiasta ohjelmistoihin ja moderneihin yhteistyöalustoihin ja totuuden…

Lue lisää

Helsingin yliopiston Seismologian instituutti, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Oulun yliopiston Geotieteiden laitos sekä Sodankylän geofysikaalinen observatorio yhdistivät voimansa 2000-luvun alussa poikkeuksellisen laajaan geofysikaaliseen tutkimusponnistukseen. Finnish Reflection Experimentin eli FIRE-hankkeen tarkoituksena oli tuottaa heijastusseisminen syväluotausaineisto Suomen kallioperän tärkeimmistä rakenteista. Mittavan projektin teki mahdolliseksi poikkeuksellinen rahoituskuvio, jossa Venäjän valtionvelkaa Suomelle kuitattiin tieteellisillä…

Lue lisää

Helsingin yliopisto avasi pilottisivuston, jonka kautta voi selailla ja käyttää yliopiston avointa dataa, koodia ja julkaisuja. Uusi ThinkOpen -pilottisivusto kokoaa yhteen yliopiston tutkimushankkeiden avoimesti julkaisemaa tutkimusdataa Etsin-palvelusta ja sovelluskehityksessä syntynyttä koodia GitHub-palvelusta. Lisäksi tarjotaan linkki yliopiston Open Access -julkaisuiden julkaisutietoihin Juuli-julkaisutietoportaalin kautta. Sivustolta löytyy myös tutkijahaastatteluja, jotka antavat lisätietoa siitä…

Lue lisää

Monet lihansyöjänisäkkäät ovat vaarassa hävitä. Vaarassa olevat lajit, kuten monet isot kissaeläimet, ovat harvassa eläviä kooltaan ja suuria eläimiä, jotka lisääntyvät hitaasti ja tarvitsevat paljon saaliseläimiä ravinnokseen. Tämä tekee niistä erityisen herkkiä elinympäristön supistumiselle ja sirpaloitumiselle. Elinympäristöjen muuttuminen ajaa eläimet lähemmäs asutusta, jolloin ihmisiä tai kotieläimiä uhkaavia lihansyöjälajeja metsästetään enemmän…

Lue lisää

Helsingin yliopistossa järjestettiin äskettäin toisen kerran digitaalisten ihmistieteiden käytännönläheinen kurssi Helsinki Digital Humanities Hackathon. Viikon ajan neljä poikkitieteellistä tiimiä pakersi sähköisten aineistojen ja menetelmien sekä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten kysymysten parissa. Tuloksena syntyi näyttäviä visualisointeja, uusia kysymyksiä ja oivalluksia sekä mukavasti uutta avointa koodia. Avoimuus ja yhteistyö ovatkin tällä uudella tutkimusalueella…

Lue lisää

Tutkimusdatainfrastruktuurin päivitysprojekti MILDRED käynnistettiin vapun alla kick off -tilaisuudessa. Hankkeessa tuotetaan palveluita ja välineitä datan hallinnan, datan käytön ja käsittelyn, löydettävyyden ja jakamisen sekä tallentamiseen tueksi. Kick offissa keskusteltiin niin avoimen tieteen tekemisestä kuin yliopiston siihen tarjoamista tukitoimistakin.

Strategista ja suunnitelmallista avoimuutta

Kick off –tilaisuuden avasi vararehtori Keijo Hämäläinen

Lue lisää

Ladataan…