Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Avoimen tieteen edistäminen on tällä hetkellä yksi suosituimmista ja kuumimmista keskustelunaiheista tieteen kentällä. Vaikka tavoite on kunniakas ja erinomainen, keskustelu ei saisi pelkistyä ainoastaan tieteen edellytysten arviointiin. Avoin tiede tarkoittaa myös sitä, että tutkimuskohteiden tietoja käytetään avoimemmin. Tämä vaatii kansalaisilta luottamusta tiedettä ja yhteiskuntaa kohtaan, joka on ansaittava, ei oletettava.

Lue lisää

HelDigin (Helsinki Centre for Digital Humanities) järjestämässä seminaarissa The Philosophy and History of Open Science käsiteltiin avointa tiedettä diskurssina, liikkeenä ja käytäntönä. Tilaisuuden järjestäjät olivat saaneet paikalle erittäin kovatasoisia puhujia. Niinpä kaksipäiväisessä tapahtumassa ruodittiin avointa tiedettä todella monesta kulmasta aina tieteen historiasta ohjelmistoihin ja moderneihin yhteistyöalustoihin ja totuuden…

Lue lisää

Tämänvuotinen avoimen tieteen foorumi järjestettiin 21.11. – 23.11.2016 nimellä Nordic Open Science and Research Forum. Pohjoismaisella painotuksella pidetyn foorumin päätapahtuman teemana oli avoin tutkimusdata ja kahden muun päivän ohjelmat koostuivat työpajoista, joita olivat järjestämässä RDA, OpenAIRE, CODATA ja Open Knowledge Finland.

OKM:n tunnustukset avoimuuden edistämisestä jaettiin foorumissa…

Lue lisää

Svenska handelshögskolan (Hanken) julkaisi Avoimen tieteen suuntaviivansa elokuun lopussa. Edistääkseen avointa tiedettä Hanken pyrkii julkaisemaan avoimesti 80 % vuosittain tuotetuista tieteellisistä artikkeleista ja suosittelee vihreää tietä avoimessa julkaisemisessa. Rinnakkaistallentamiseen Hanken käyttää Haris-järjestelmää (Hanken Research Information System).

Kuva: Hanken

Hanken suosittelee tutkimusdatan tallentamista kansallisiin arkistoihin kuten IDAan tai Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon tai…

Lue lisää

Helsingin Sanomien sunnuntainen reportaasi (HS 7.2. Huippututkimus johti harhaan) VTT:ssä nousseesta, tukahdutetusta ja nyt taas uudelleen tutkittavasta vilppiepäilystä on kirvoittanut paljon kritiikkiä suomalaista tutkimuseettistä sääntelyä kohtaan. Jutussa siteerattu emerituskansleri Kari Raivio muun muassa kutsui Tutkimuseettistä neuvottelukuntaa (TENK) ja sen koordinoimaa vilppiepäilyjen käsittelymekanismia hampaattomaksi.

Väitän, että ongelma ei ole sääntelyn…

Lue lisää

Tutkimusetiikka-aiheinen keskustelu avoimen tieteen ja tutkimuksen parissa huipentui järjestyksessään ensimmäisessä ATT Areenassa Minerva-torilla keskiviikkona 20.5. Tilaisuudessa keskustelua alustivat kuusi eri tieteenalojen tutkijaa, jotka esittelivät joitain oman alansa tutkimuseettisiä haasteita. Paneelikeskustelua seurasi vapaampi keskustelutilaisuus, jossa panelistit pääsivät vastaamaan sekä yleisöstä että verkosta tulleisiin kysymyksiin. Twitterissä tilaisuuden tunnisteena oli #ATTareena, ohessa twitter-keskustelusta…

Lue lisää

Suomalaisen tieteen ja tutkimuksen tutkimuseettisen Itsesääntelyjärjestelmän perustana on Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antama ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Avoimen tieteen kysymysten nopeaa murtautumista tieteen agendalle kuvaa, ettei ohjeen tuorein versio vuodelta 2012 mainitse avoimuuteen liittyviä kysymyksiä. Tilanne on sama kansainvälisissä tutkimuseettisissä ohjeissa. Ohjeiden voi silti tulkita tukevan

Lue lisää

Suurin osa lääketieteellisestä tutkimuksesta perustuu aineistoihin, jotka määritellään arkaluonteisiksi. Mitä arkaluonteisella aineistolla saa tehdä ja miten, on Suomessa tiukasti säänneltyä. Niin tiukasti, että tutkijat ovat välillä eksyä sääntöviidakkoon. Nykyisen lainsäädännön mukaan lääketieteellisten arkaluonteisten aineistojen julkaiseminen avoimena datana ei ole käytännössä mahdollista. Aineistonhallinnan selkiyttämisen osalta myös lääketiede voi hyötyä tieteen avoimuuden

Lue lisää

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) tiekartan määritelmän mukaan avoin tiede on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimusmenetelmien julkaisemista kaikkien käyttöön tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa.

Laki on viranomaisen antama velvoittava säädös. Tutkimusetiikka on tutkijan ammattietiikkaa. Erilaisia tutkimusta ohjaavia lakeja ja tutkimuseettisiä periaatteita on paljon. Lain ja etiikan sfäärit ovat kuin taitoluistelijan…

Lue lisää

Ladataan…