Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Jotta avoimesta tieteestä tulisi tieteen valtavirtaa, avoin tiede pitäisi juurruttaa syvälle tutkimuslaitosten ja rahoittajien arviointimenetelmiin tutkijan urankehityksen kaikissa vaiheissa, todetaan Euroopan komission raportissa. Avoimen tieteen harjoittamisen pitäisi näkyä tutkimuslaitosten rekrytoinneissa, tutkijan urankehityksessä ja rahoittajien arviointikriteereissä.

Työryhmän mukaan useimmat tutkimusrahoittajat ja tutkimuslaitokset käyttävät yksinomaisesti bibliometriikkaa arvioinneissaan ja nämä mittarit eivät huomioi…

Lue lisää

Luonnonvarakeskus Luken marraskuussa julkaistussa aineistopolitiikassa kuvataan sähköisessä muodossa olevien tietoaineistojen keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät organisaatiotason periaatteet ja tavoitetila. Aineistopolitiikan lähtökohta on, että tietovarannot ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Aineistopolitiikan tavoitteena on tietovarannon avaaminen kahden vuoden sisällä projektin päättymisestä. Aineistopolitiikka kannustaa myös tietovarantojen kaupalliseen hyödyntämiseen.

Lue lisää Luken aineistopolitiikasta

Lappeenrannan teknillinen yliopisto julkisti oman tutkimusdatapolitiikkansa lokakuun puolessa välissä. Politiikkapaperin mukaan yliopistossa tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti avointa ja hyödynnettävissä olevaa. Joskus on olemassa perusteita, miksi tutkimusdatan avoimuutta on tarpeen rajoittaa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston pitkä ja luottamuksellinen yhteistyösuhde yritysten kanssa huomioidaan aina tutkimusdatan avaamisessa.

Kuva Flickr / Ananta
Lue lisää

Taideyliopisto on laatinut tutkimusaineistopolitiikan ja sen toteuttamissuunnitelman tutkimuksen ja tutkijoiden tueksi. Taideyliopistossa tutkimusaineistot ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia ja tutkimuksen osana laaditaan aina aineistonhallintasuunnitelma. Tutkimusaineistojen metadatassa on mainittava aina tutkimusaineiston omistaja ja oikeudelliset rajoitukset tutkimusaineistojen käytölle. Avoin julkaiseminen tulee aina tehdä tekijänoikeudet huomioiden ja tarvittaessa tekijänoikeuksista sopien. Henkilötietojen ja arkaluontoisten…

Lue lisää

Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka hyväksyttiin 27.10. Tämän politiikkapaperin mukaan Tampereen yliopisto noudattaa tutkimuksessaan ja koulutuksessaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimusaineistojen avaamisessa ja tutkimustulosten julkaisemisessa.

Julkaisupolitiikan mukaan tieteelliset julkaisut saatetaan avoimiksi aina, kun se on mahdollista. Julkaisut tallennetaan rinnakkaisjulkaisuina yliopiston julkaisuarkisto TamPubiin aina, kun kustantajan…

Lue lisää

Svenska handelshögskolan (Hanken) julkaisi Avoimen tieteen suuntaviivansa elokuun lopussa. Edistääkseen avointa tiedettä Hanken pyrkii julkaisemaan avoimesti 80 % vuosittain tuotetuista tieteellisistä artikkeleista ja suosittelee vihreää tietä avoimessa julkaisemisessa. Rinnakkaistallentamiseen Hanken käyttää Haris-järjestelmää (Hanken Research Information System).

Kuva: Hanken

Hanken suosittelee tutkimusdatan tallentamista kansallisiin arkistoihin kuten IDAan tai Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon tai…

Lue lisää
Diakin uusi Kalasataman kampus. Kuva Kimmo Turtiainen

Diakonia-ammattikorkeakoulu julkaisi avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteensa toukokuussa 2016. Vaikka ala on sensitiivinen, Diak valitsee avoimuuden ja huomioi periaatteissaan tieteellisen ja eettisen puolen sekä avoimeen tieteeseen liittyvän koulutuksen. Sensitiiviset aineistot huomioidaan erityisesti periaatteissa. Diakin toimialat ovat sosiaali-, terveys-, humanistinen ja kasvatusala sekä kirkon…

Lue lisää

NASA (National Aeronautics and Space Administration, USA) linjasi avoimuuden periaatteitaan 16.8. ja avasi uuden web-portaalin tutkimustuloksille. NASA edellyttää, että kaikki vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit NASAn rahoittamasta tutkimuksesta julkaistaan myös NASAn omassa julkaisuarkistossa, PubSpacessa. Artikkelit ovat luettavissa maksutta ja data on ladattavissa vuoden sisällä artikkelin julkaisemisesta.

Kaikkiin rahoitushakemuksiin tulee sisällyttää datanhallintasuunnitelma (DMP)…

Lue lisää

Neljä UK:n johtavaa tutkimusorganisaatiota julkaisi suosituksensa avoimesta tutkimusdatasta. Konkordaatin (Concordat on open research data) allekirjoittivat HEFCE (The Higher Education Funding Council for England), Research Councils UK, Universities UK ja Wellcome Trust.

Oxfordin yliopisto. Kuva Flickr / Pablo Fernándes (CC BY-NC-ND)

Konkordaatti on tehty tutkimusrahoittajien…

Lue lisää

Hyvien tutkijapalveluiden toteuttaminen ja tehokas palveluarkkitehtuuri vaativat organisaatioilta tunnisteiden hallintaa. Myös kansallisten arkkitehtuurien toimeenpano edellyttää organisaatioiden kiinnittävän huomiota semanttiseen yhteentoimivuuteen ja tiedon linkittämisen mahdollistamiseen. Tämä vaatii myös yksilöivien tunnisteiden ja niiden pysyvyyden pohdintaa.

Tarjolla on sekä organisaation sisäiseen käyttöön toimivia ratkaisuja että ulkopuolisia PID-palveluita. Esimerkiksi paikkatiedolle, julkaisuille, tutkijoille

Lue lisää

Ladataan…