Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

EU:n tietosuoja-asetus ja tuleva kansallinen lainsäädäntö ovat tämän vuoden kuuma puheenaihe, koska näillä on suuri vaikutus henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen käyttöön ja arkistointiin. EU:n tietosuojalainsäädännön uudistaminen lähti liikkeelle vuonna 2012. Uudistuksessa pyrittiin turvaamaan henkilötietojen suoja perusoikeutena ja digitaalitalouden kehitys sekä tehostamaan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa. Tietosuojadirektiivi sekä yleinen tietosuoja-asetus astuivat voimaan…

Lue lisää

Tämän vuoden Avoimen tieteen ja tutkimuksen foorumin teemana oli avoin julkaisemien. Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen (OKM). Hän hahmotteli puheessaan avoimen tieteen tulevaisuutta Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen jälkeen.

”On ollut käsitys, että tulee jysäys ja äkkipysäys ja tähän tämä loppuu – näin ei käy. Jatkamme yhdessä eteenpäin”, Erja…

Lue lisää

Osana Avoin tiede ja tutkimus –hanketta toteutettu Tuuli-projekti päättyi maaliskuussa 2017. Projektissa kehitettiin ja otettiin suomalaisten tutkimusorganisaatioiden käyttöön työkalu aineistonhallintasuunnitelmien tekemiseen. Työkalun avulla tutkijat voivat laatia tutkimusaineiston koko elinkaarta koskevan aineistonhallintasuunnitelman jäsennellysti ja ohjeistetusti.

Ennen Tuuli-projektin päättymistä Helsingin yliopistolla Kaisa-talossa järjestettiin 8.2.2017 seminaari, jossa esiteltiin projektin tuloksia sekä suunniteltiin DMP-ohjeistukseen…

Lue lisää

Avoin tiede on edennyt kuluneen vuoden aikana hienoin harppauksin. Tuoreessa selvityksessä muutoksen laajuus näkyi hurjana, sillä lähes kaikissa aiemmin arvioiduissa organisaatioissa on ryhdytty uusiin toimenpiteisiin avoimuuden tukemiseksi ja monessa organisaatioissa kehitys on ollut nopeaa. Tämä tarkoittaa, että monella tutkijalla on nyt toimintaympäristö, jossa avointa tiedettä on helpompi tehdä. Organisaatioissa on…

Lue lisää

Nordic Open Science and Research Forumin yhteydessä pidettiin 23.11.2016 Helsingissä pohjoismainen muotoilutyöpaja, jossa pohdittiin miten tutkijoita voisi tukea hyvään tutkimusaineistonhallintaan. Uudeksi avoimuuden ja laadun mittariksi ovat nopeasti nousseet niin sanotut FAIR-periaatteet, joiden mukaan aineistojen tulisi olla löydettäviä (Findable), saavutettavia (Accessible), yhteentoimivia (Interoperable) sekä uudellenkäytettäviä (Reusable). Käytännössä monet vaatimuksista ovat suhteellisen…

Lue lisää

Tämänvuotinen avoimen tieteen foorumi järjestettiin 21.11. – 23.11.2016 nimellä Nordic Open Science and Research Forum. Pohjoismaisella painotuksella pidetyn foorumin päätapahtuman teemana oli avoin tutkimusdata ja kahden muun päivän ohjelmat koostuivat työpajoista, joita olivat järjestämässä RDA, OpenAIRE, CODATA ja Open Knowledge Finland.

OKM:n tunnustukset avoimuuden edistämisestä jaettiin foorumissa…

Lue lisää

Avoimuuden kulttuurin edistämiseksi on tarpeen edistää avoimuutta koko tutkimuksessa. Tutkimusprosessin kokonaiskuva palvelukarttoineen on nyt kuvattu ATT:n viitearkkitehtuurissa, ja se määrittää linjauksia ja edellytyksiä avoimuudelle.

ATT:n viitearkkitehtuuri julkistettiin Kokonaiskuva Avoimen tieteen ja tutkimuksen palveluista ja tutkimusprosessin avoimuudesta -seminaarissa Tieteiden talolla 4.3.2016. Tilaisuuden avasi opetusneuvos Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, tuleva…

Lue lisää

Tämänvuotinen Avoimen tieteen foorumi kokosi Tampereen yliopistolle 11.11.2015 noin 150 avoimen tieteen aktiivia. Kysymysten ja keskustelun lisäksi käytössä oli viestiseinä, jonka avulla osallistujat pystyivät kommentoimaan ja ottamaan osaa äänestyksiin. Lounaan ja iltapäivän kahvitaukojen aikana kohtaamispisteillä esittäytyivät ATT:hen liittyvät hankkeet sekä avoimen tieteen palvelut.

Seminaarin avasi Tampereen yliopiston vararehtori…

Lue lisää

Avoimen tieteen ja tutkimuksen foorumissa 11.11.2015 haluttiin saada yleisön ääntä kuuluviin monellakin tavalla. Yksi keino tähän olivat yleisöäänestykset. Äänestyskysymyksiä oli neljä ja ne koskivat avoimuuden edistämistä eri näkökulmista.

Äänestyksien tuloksien pohjalta suunnataan ATT-hankkeen vuoden 2016 toimintaa ja resursseja mm. koulutukseen.

Onko avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuri omassa organisaatiossasi mielestäsi edistynyt
Lue lisää

Tarvetta löytyy sekä paikallisille, kansallisille että kansainvälisille palveluille, kun tieteen palveluita ja infrastruktuureja kehitetään. Jo tutkimusdatan syntyessä olisi hyvä, jos omassa organisaatiosta löytyisi tukea aineistonhallinnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jyväskylän yliopistossa 6.10. järjestetyssä ATT areena -tilaisuudessa keskusteltiin tutkijoiden palvelutarpeista. Paikalla oli monipuolinen tutkijapaneeli, joka pystyi valottamaan niitä moninaisia tarpeita, joita tämän…

Lue lisää

Ladataan…