Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Osana Avoin tiede ja tutkimus –hanketta toteutettu Tuuli-projekti päättyi maaliskuussa 2017. Projektissa kehitettiin ja otettiin suomalaisten tutkimusorganisaatioiden käyttöön työkalu aineistonhallintasuunnitelmien tekemiseen. Työkalun avulla tutkijat voivat laatia tutkimusaineiston koko elinkaarta koskevan aineistonhallintasuunnitelman jäsennellysti ja ohjeistetusti.

Ennen Tuuli-projektin päättymistä Helsingin yliopistolla Kaisa-talossa järjestettiin 8.2.2017 seminaari, jossa esiteltiin projektin tuloksia sekä suunniteltiin DMP-ohjeistukseen…

Lue lisää

Värriön tutkimusaseman yhteyteen perustettiin vuonna 1991 ensimmäinen SMEAR-asema, jonka alkuperäinen tavoite oli seurata erityisesti Kuolan niemimaalta tulevia teollisuusperäisiä ympäristölle haitallisia päästölaskeumia. Tällä hetkellä tutkimusasemia on neljä: Värriön aseman lisäksi Juupajoella Hyytiälän metsäasemalla, Helsingissä ja Kuopiossa. Helsingin yliopiston SMEAR-mittausasemat (Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations) tuottavat tarkkaa tietoa ilmakehän ja luonnon välisistä…

Lue lisää

Avoin tiede on edennyt kuluneen vuoden aikana hienoin harppauksin. Tuoreessa selvityksessä muutoksen laajuus näkyi hurjana, sillä lähes kaikissa aiemmin arvioiduissa organisaatioissa on ryhdytty uusiin toimenpiteisiin avoimuuden tukemiseksi ja monessa organisaatioissa kehitys on ollut nopeaa. Tämä tarkoittaa, että monella tutkijalla on nyt toimintaympäristö, jossa avointa tiedettä on helpompi tehdä. Organisaatioissa on…

Lue lisää

Nordic Open Science and Research Forumin yhteydessä pidettiin 23.11.2016 Helsingissä pohjoismainen muotoilutyöpaja, jossa pohdittiin miten tutkijoita voisi tukea hyvään tutkimusaineistonhallintaan. Uudeksi avoimuuden ja laadun mittariksi ovat nopeasti nousseet niin sanotut FAIR-periaatteet, joiden mukaan aineistojen tulisi olla löydettäviä (Findable), saavutettavia (Accessible), yhteentoimivia (Interoperable) sekä uudellenkäytettäviä (Reusable). Käytännössä monet vaatimuksista ovat suhteellisen…

Lue lisää

Taideyliopisto on laatinut tutkimusaineistopolitiikan ja sen toteuttamissuunnitelman tutkimuksen ja tutkijoiden tueksi. Taideyliopistossa tutkimusaineistot ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia ja tutkimuksen osana laaditaan aina aineistonhallintasuunnitelma. Tutkimusaineistojen metadatassa on mainittava aina tutkimusaineiston omistaja ja oikeudelliset rajoitukset tutkimusaineistojen käytölle. Avoin julkaiseminen tulee aina tehdä tekijänoikeudet huomioiden ja tarvittaessa tekijänoikeuksista sopien. Henkilötietojen ja arkaluontoisten…

Lue lisää

Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka hyväksyttiin 27.10. Tämän politiikkapaperin mukaan Tampereen yliopisto noudattaa tutkimuksessaan ja koulutuksessaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimusaineistojen avaamisessa ja tutkimustulosten julkaisemisessa.

Julkaisupolitiikan mukaan tieteelliset julkaisut saatetaan avoimiksi aina, kun se on mahdollista. Julkaisut tallennetaan rinnakkaisjulkaisuina yliopiston julkaisuarkisto TamPubiin aina, kun kustantajan…

Lue lisää

Henkilötietoja ei Suomessa saa kerätä ilman perusteita. Niiden käsittelyä säätelee tarkka lainsäädäntö, varsinkin henkilötietolaki, sekä tiedeyhteisön omat eettiset periaatteet. Henkilötietoja ei saa kerätä tai käsitellä ilman suunnitelmaa tai kunnon perusteluita edes tutkimuksen tekemistä varten. Mutta mitä henkilötiedot ovat ja miten erilaisten tietojen kohdalla tulisi menetellä? Jos henkilötietoja käsittelee, on myös…

Lue lisää

Suomen Akatemian syyskuun haku on parhaillaan auki ja rahoitushakemukset tulee jättää 28.9. mennessä. Kuten aiemminkin, Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta ja tutkijoilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Uutena asiana tämän syyskuun hausta alkaen on se, että Akatemia edellyttää myös tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista jatkokäyttöä varten.

Jatkossa kaikkien Akatemian rahoitusta saavien hankkeiden on…

Lue lisää

Suomen Akatemian 1.9.2016 käynnistyneessä rahoitushaussa pyydetään nyt ensi kertaa hakemuksen liitteeksi erillistä aineistonhallintasuunnitelmaa. Syyskuun 2016 haussa hakijoita vaaditaan vastaamaan tutkimusaineistoa koskeviin kysymyksiin kahdessa eri kohdassa. Hakijoiden tulee osana tutkimussuunnitelmaa kuvata, mistä heidän tutkimusaineistonsa muodostuu sekä miten aineisto hankitaan ja miten sitä käytetään tutkimushankkeessa. Erillisessä hakemuksen liitteeksi tulevassa aineistonhallintasuunnitelmassa hakijaa pyydetään…

Lue lisää

Horizon 2020:n vuosien 2016-2017 työohjelman päivitys tuo mukanaan tärkeitä uudistuksia ensi vuodelle.

”Emme voi pysäyttää kehityssuuntauksia kohti avointa tiedettä ja avointa dataa, joten siksi meidän pitäisi johtaa muutosta eikä sopeutua siihen myöhemmin”, sanoi tiedeasioista vastaava komissaari Carlos Moedas EuroScience Open Forumissa 25.7.2016.

Avoimen tutkimusdatan pilotti laajenee kattamaan Horizon 2020:n kaikki…

Lue lisää

Ladataan…