Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Hollannin tutkimusyliopistojen liito (VSNU) julkaisee Hollannin 13 suurimman tutkimusyliopiston maksamat tieteellisten lehtien ja kirjojen tilaushinnat. Sopimusrajoituksista johtuen nämä yliopistojen eivät ole olleet julkisia, mutta siirtyminen OA-julkaisemiseen on kiinnittänyt huomioita myös näihin kustannuksiin.

Hollannin yliopistot saivat viime vuonna kaksi tietopyyntöä. Nyt yliopistot vastaavat näistä ensimmäiseen ja julkistavat kunkin yliopiston maksamat kokonaishinnat…

Lue lisää

Avoin tiede on edennyt kuluneen vuoden aikana hienoin harppauksin. Tuoreessa selvityksessä muutoksen laajuus näkyi hurjana, sillä lähes kaikissa aiemmin arvioiduissa organisaatioissa on ryhdytty uusiin toimenpiteisiin avoimuuden tukemiseksi ja monessa organisaatioissa kehitys on ollut nopeaa. Tämä tarkoittaa, että monella tutkijalla on nyt toimintaympäristö, jossa avointa tiedettä on helpompi tehdä. Organisaatioissa on…

Lue lisää

HelDigin (Helsinki Centre for Digital Humanities) järjestämässä seminaarissa The Philosophy and History of Open Science käsiteltiin avointa tiedettä diskurssina, liikkeenä ja käytäntönä. Tilaisuuden järjestäjät olivat saaneet paikalle erittäin kovatasoisia puhujia. Niinpä kaksipäiväisessä tapahtumassa ruodittiin avointa tiedettä todella monesta kulmasta aina tieteen historiasta ohjelmistoihin ja moderneihin yhteistyöalustoihin ja totuuden…

Lue lisää

Tutkijoiden, tieteellisten kustantajien ja tieteellisten kirjastojen yhteistyönä vuonna 2003 perustettu FinnOA-työryhmä pyrkii edistämään tutkimustiedon avointa saatavuutta Suomessa. Viime aikoina avoimuuden edistäminen on laajentunut kattamaan julkaisujen lisäksi myös tutkimusdatan ja muut tutkimuksen tausta-aineistot.

Työryhmä on järjestänyt omien kokoustensa lisäksi seminaareja ja toiminut asiantuntijana avoimen tieteen kysymyksissä.

Työryhmän pitkäaikainen puheenjohtaja Annikki Roos

Lue lisää

Helsingin yliopiston Seismologian instituutti, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Oulun yliopiston Geotieteiden laitos sekä Sodankylän geofysikaalinen observatorio yhdistivät voimansa 2000-luvun alussa poikkeuksellisen laajaan geofysikaaliseen tutkimusponnistukseen. Finnish Reflection Experimentin eli FIRE-hankkeen tarkoituksena oli tuottaa heijastusseisminen syväluotausaineisto Suomen kallioperän tärkeimmistä rakenteista. Mittavan projektin teki mahdolliseksi poikkeuksellinen rahoituskuvio, jossa Venäjän valtionvelkaa Suomelle kuitattiin tieteellisillä…

Lue lisää

Avoin tiede ja avoimuus ovat keskeisessä asemassa Suomen yliopistot UNIFI ry julkaisemassa yliopistojen yhteisessä visiossa. Vision lähtökohtana on näkemys siitä, että Suomen vahvuus on yliopistojen tuottamassa uudessa tiedossa ja korkeatasoisessa osaamisessa. Yliopistot ovat yhteiskunnan uudistajia, menestyksen rakentajia ja kansainvälisesti arvostettuja tulevaisuuden tiennäyttäjiä.

Yliopistojen yhteisenä tavoitteena on, että Suomi tunnetaan Euroopassa…

Lue lisää

Suomessa FinELib, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kirjastojen muodostama konsortio, neuvottelee keskitetysti käyttöoikeussopimuksia koti- ja ulkomaisten tieteellisten kustantajien sähköisiin aineistoihin ja näiden sopimusten vuosiarvo (2014) on hieman yli 18 miljoonaa euroa. Lisäksi FinELibin ulkopuolella maksetut e-lehtitilausmaksut 2014 olivat yliopistoissa noin 7 miljoonaa euroa. Samaan aikaan aikaan kun tilausmaksut ovat nousseet noin 10

Lue lisää

Nordic Open Science and Research Forumin yhteydessä pidettiin 23.11.2016 Helsingissä pohjoismainen muotoilutyöpaja, jossa pohdittiin miten tutkijoita voisi tukea hyvään tutkimusaineistonhallintaan. Uudeksi avoimuuden ja laadun mittariksi ovat nopeasti nousseet niin sanotut FAIR-periaatteet, joiden mukaan aineistojen tulisi olla löydettäviä (Findable), saavutettavia (Accessible), yhteentoimivia (Interoperable) sekä uudellenkäytettäviä (Reusable). Käytännössä monet vaatimuksista ovat suhteellisen…

Lue lisää

Tämänvuotinen avoimen tieteen foorumi järjestettiin 21.11. – 23.11.2016 nimellä Nordic Open Science and Research Forum. Pohjoismaisella painotuksella pidetyn foorumin päätapahtuman teemana oli avoin tutkimusdata ja kahden muun päivän ohjelmat koostuivat työpajoista, joita olivat järjestämässä RDA, OpenAIRE, CODATA ja Open Knowledge Finland.

OKM:n tunnustukset avoimuuden edistämisestä jaettiin foorumissa…

Lue lisää

Luonnonvarakeskus Luken marraskuussa julkaistussa aineistopolitiikassa kuvataan sähköisessä muodossa olevien tietoaineistojen keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät organisaatiotason periaatteet ja tavoitetila. Aineistopolitiikan lähtökohta on, että tietovarannot ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Aineistopolitiikan tavoitteena on tietovarannon avaaminen kahden vuoden sisällä projektin päättymisestä. Aineistopolitiikka kannustaa myös tietovarantojen kaupalliseen hyödyntämiseen.

Lue lisää Luken aineistopolitiikasta

Ladataan…