Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Uusi Sotasampo-portaalin sovellus yhdistää toisen maailmansodan sankarivainajien ja -hautausmaiden tiedot, valokuvat, lehtiartikkelit, sotapäiväkirjat, kartat ja muut aineistot ainutlaatuiseksi verkkosovellukseksi.

Sotasammon tänään julkistettavassa sovelluksessa luotiin semanttisen webin keinoin ensimmäistä kertaa kaikille maamme sankarihautausmaille ja niissä lepääville sankarivainajille "kotisivut". Kukin hautausmaa käytiin kuvaamassa paikan päällä, jolloin syntyi uusi n. 2400 kuvan kokoelma…

Lue lisää

Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa on tapahtumassa suuria muutoksia avoimen tieteen alueella. Avoimia tutkimusalustoja on kehitteillä ja uusia linjauksia datan avaamisesta on otettu käyttöön. Erilaisia visioita ja tavoitteita tuleville vuosille on asetettu avoimen tieteen edistämiseksi.

Uusi tanskalainen strategia

Tanskassa on kesäkuussa 2014 pantu alulle strategia – Avoin saatavuus tutkimusjulkaisuille – jonka…

Lue lisää

Jyrki Ilva ja Johanna Lilja tarkastelevat selvityksessään kotimaisten tieteellisten lehtien avoimen julkaisemisen nykytilaa ja rahoitusvaihtoehtoja. Kotimaiset kustantajat ovat pieniä, ja lehdet ovat hinnaltaan edullisia verrattuna suurten kansainvälisten kustantajien lehtiin. Kotimaisia avoimia lehtiä rahoitetaan tällä hetkellä seurojen tuella, valtionavulla, taustaorganisaation tai ainelaitosten tuella ja tilapäisesti säätiörahoituksella. Useimpien lehtien talous on niukkaa…

Lue lisää

“Megatrendit, yleisesti ottaen, ne ovat joko jo täällä tai voit nähdä niiden tulevan”, sanoo Martin Hamilton, futuristi JISCistä. Hamilton on kuvaillut havaitsemiaan megatrendejä JISCin Horizon Scan -raportissa, jonka ensimmäinen versio julkaistaan ennen joulua. Hän nostaa esille henkilökohtaisen datan.

“On selvää, että meillä on yhä enemmän terveyteen liittyviä ja kehon toimintaa…

Lue lisää

Moni suomalainenkin tutkija on varmaan joskus löytänyt itsensä lukemasta Open Journal Systemsissä (OJS) julkaistua tieteellistä artikkelia. Suomessa Tieteellisten seurain valtuuskunta on ylläpitänyt OJS:ää vuodesta 2006 nimellä Tieteelliset verkkolehdet. Alustalla on tällä hetkellä 20 eri lehteä ja melkein yhtä moni käyttää sitä vain editointiin ja vertaisarviointiprosessin hoitamiseen.

Open Journal Systems on…

Lue lisää

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan vuosille 2014 - 2017. Tiekartta perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman poikkihallinnollisen Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) työhön tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi.Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi on tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa johtava maa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassamme.

Lue lisää

Professori Ville Vuorisen ohjaama ryhmä Aalto-yliopistossa tutkii diesel- ja kaasumoottoreiden palamisen fysiikkaa ja kemiaa laskennallista virtausmekaniikkaa hyödyntäen. Ryhmä käyttää nk. suurten pyörteiden simulointimenetelmää avoimen lähdekoodin ohjelmistolla. ”Käyttämämme OpenFOAM-ohjelmisto muuttaa merkittävästi tapaa, jolla insinöörit ja tutkijat ratkaisevat virtausongelmia ja pääsevät työskentelemään itse yhtälöiden kanssa”, Ville Vuorinen kertoo.

”Avoimen lähdekoodin virtauslaskenta parhaimmillaan mahdollistaa tietynlaisen riippuvuussiteen katkeamisen ohjelmiston toteuttajien ja käyttäjien välillä, jolloin vapaus ja luovuus pääsevät uusiin mittoihin. Kyky oppia lisää ja vaikuttaa asioihin kasvaa", professori Ville Vuorinen kertoo. Kuva. Tommi Kutilainen CC BY 4.0.​​​

Avoimen lähdekoodin ohjelmissa on…

Lue lisää

Euroopan neuvosto käsitteli lokakuussa 2013 Euroopan digitaalitaloutta, innovointia ja palveluita kasvua ja työpaikkoja tuovina tekijöinä. Lopputuloksena oli, että EU:n roolina on toimia suositusten antajana ja suunnannäyttäjänä ns. big datan ja pilvipalveluiden sisämarkkinoilla. Euroopan komission raportissa Kohti menestyvää datavetoista taloutta (Towards a thriving data-driven economy) vastataan Euroopan neuvoston kehotukseen…

Lue lisää

Korkeatasoisen tutkimuksen tukeminen edellyttää korkeatasoista asiantuntijuutta. Kehittyvä toimintaympäristö vaatii myös tutkijoille suunnattujen palveluiden jatkuvaa kehittämistä. Organisaatiosta riippumatta tutkimuksen tuen ja hallinnon asiantuntijat ratkovat arkipäivän työssään pitkälti samoja kysymyksiä. TUHA on keväällä 2014 perustettu laaja-alainen yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on edistää tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen yhteistyötä Suomessa yli organisaatiorajojen. TUHAn tavoitteena…

Lue lisää

Avoimen tieteellisen julkaisemisen periaatteisiin on jo vuonna 2003 laaditusta Berliinin julistuksesta lähtien kuulunut ajatus tiedon keräämisestä avoimiin julkaisuarkistoihin. Berliinin julistuksen mukaan tieteellinen tieto leviää vaillinaisesti, jollei tietoa lueta ja jaeta vapaasti. Ihmiskunnan tuottamaa tietoa ja kulttuurillista perintöä täytyy välittää globaalisti ja vapaasti internetissä. Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto on allekirjoittanut julistuksen.

Lue lisää

Ladataan…