Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Immateriaalioikeudet perusehto Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun toteuttamisessa

Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu on suurin muutos tieteessä sitten tietokoneiden mukaan tulon. Näillä ajatuksilla johtaja Jean Claude Burgelmann avasi Euroopan komissiossa pidetyn työpajan Open Science, technology transfer and IPR. Immeteriaalioikeuksien huomiointi ja niihin liittyvien kysymysten ratkaisu on hallintamallin ohella perusehto Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun (EOSC) toteuttamisessa. Seuraavan puolentoista vuoden kuluessa julkaistaan EOSCin toteuttamisen tiekartta ja suunnitelma, joten paljon on selvitettävää, ratkaistavaa ja sovittavaa lyhyellä aikavälillä.

”Oletuksena avoimuus – niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin tarpeen”, kuuluu Euroopan komission motto tutkimusdatan avoimuudesta. Syyskuun alusta lähtien Horizon 2020 –puiteohjelmasta rahoitettujen tutkimusprojektien data on järjestäen avointa. Data on keskeistä tutkimusprosessissa, siksi immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset tulisi ratkaista tutkimusprojektin alussa. Minkä verran tietosuojaa tarvitaan ja toisaalta milloin vielä avoimen tieteen periaatteet ja tavoitteet mahdollistuvat? Suojataanko dataa immateriaalioikeuksien vai tietosuojan vuoksi?

Creative commons –lisenssit aineistojen jakamiseen myös eurooppalaisessa mittakaavassa

Hyödynnettävyyden ja uudelleen käytön kannalta tiedon ja tutkimusdatan laatu ja eheys ovat keskeisiä peruselementtejä, joiden varaan datainfrastruktuuripalveluita rakennetaan, puhutaanpa avoimesta tieteestä kansallisesti tai Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun näkökulmasta. Laatuvaatimukset ja FAIR-periaatteiden mukaisuus (löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus, uudelleenkäytettävyys) ovat oleellisia, kun tarkastellaan millaisia aineistoja datakeskuksista otetaan jaettavaksi ja hyödynnettäväksi eurooppalaisen pilvipalvelun kautta. Creative Commons –lisenssit, joita myös ATT:ssa käytetään ja suositellaan käytettäväksi, toimivat monien EOSCin kautta tarjolle saatettavien aineistojen lisensointiin. Periaatteita ja työkaluja on valmiina, nyt vain pitää yhteisesti sopia, miten niitä käytetään eurooppalaisessa palvelussa.

Työpaja IPR, Technology Transfer & Open Science: Challenges and opportunities. © European Union, 1995-2017

Immateriaalioikeuksien hallinta paras tapa teknologian disseminaatioon

Immateriaalioikeudet voivat olla avoimen tieteen edistäjä tai este riippuen siitä miten niitä käytetään. Yhteiset toimintaperiaatteet määrittelevät immateriaalioikeuksien vaikutuksen. Esimerkiksi Bernand Denis CERNistä pitää immateriaalioikeuksia parhaana tapana laajentaa CERNissä kehitettyjen teknologioiden käyttöä. "Oikeiden kannustimien avulla voidaan ratkoa immateriaalioikeuksiin liittyviä kysymyksiä", sanoo IPR-tutkija Luciel Guibault Amsterdamin yliopistosta. Tieteellisen julkaisun vaikuttavuuskertoimella on vielä liian vahva asema tutkimuksen ansiojärjestelmässä. Avoimuus pitäisi saada keskeisemmäksi tutkijan ansioitumisen kriteeriksi, jolloin datan avaaminen olisi mielekästä avointa tiedettä edistävin lisensein. Tällä tavoin saataisiin enemmän hyviä aineistoja uudelleen käytettäväksi ja esimerkiksi EOSCin kautta saataville. Huomion arvioista on myös se, että usein väärinymmärretään, että avoimesti saatavilla ei tarkoita vapaasti saatavilla olevaa. Rahallinen korvaus tai muu kompensaatio, kuten meritoituminen, kuuluu datan uudelleen käyttöön.

Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu ensin, standardit tulevat käytön mukana?

"Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelussa annetaan pääsyoikeuksia ja yhdistellään eri aineistoja, joilla on erilaisia lisenssejä. EOSC on pian toiminnassa ja standardit tulevat myöhemmin käytön mukana", toteaa Klaus Tochtermann, joka vetää Saksaan perustettavaa tutkimusdatainfrastruktuuria (GeRDI) ja Saksan kontribuutiota EOSCiin. Teknologia lienee taas lainsäädäntöä nopeampaa, kuten monesti aiemmin uusia teknologioita lanseerattaessa. Tochtermann näkee Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun välittäjänä tutkimusdatakeskusten ja tutkimusyhteisöjen välillä. Immateriaalioikeuksia valvovat tutkimusdatakeskukset ja niistä päättävät aineistot omistavat tutkimusryhmät. Yhteisöt määrittelevät ja sopivat käyttöehdoista, sillä EOSC ei voi määrätä toimintatapoja, silla se ei omista dataa, ainoastaan tuo saatavilla olevat aineistot yhteen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu hallintamalli määrittää, mitkä datakeskukset yhdistetään EOSCiin ja millä ehdoin ja millaisen korvauksen aineistojen omistaja saa.

Suomi mukana toteuttamassa Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelua

European Open Science Cloud (EOSC) on Euroopan komission keihäänkärkihanke ja –tavoite. Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu kokoaa eurooppalaiset tutkijat, heidän tutkimuksensa ja tutkimusdatansa sekä olemassa olevat tutkimusta tukevat infrastruktuurit yhteiseen pilveen, josta data ja palvelut ovat saatavilla. Olemassa olevien palveluiden katoksi rakennetaan hallintomalli, jonka kautta tutkijat pääsevät helposti tarvitsemansa datan ja palveluiden äärelle. Parast’aikaa keskustellaan ja määritellään, millaiseksi Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu muodostuu.

Suomesta muun muassa CSC on mukana toteuttamassa Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelua EOSCpilot –projektin kautta. Projekti keskittyy luomaan ehdotuksen eurooppalaisen avoimen tieteen pilvipalvelun hallintomalliksi, sekä sitä tukevia palvelurakenteita. Hallintomallia pilotoivat mukana olevat usean tiedealan yhdistävät tutkimushankkeet.

Lisätietoja:

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä