Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu on suurin muutos tieteessä sitten tietokoneiden mukaan tulon. Näillä ajatuksilla johtaja Jean Claude Burgelmann avasi Euroopan komissiossa pidetyn työpajan Open Science, technology transfer and IPR. Immeteriaalioikeuksien huomiointi ja niihin liittyvien kysymysten ratkaisu on hallintamallin ohella perusehto Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun (EOSC) toteuttamisessa. Seuraavan puolentoista vuoden kuluessa

Lue lisää
Jotta aineistoja voi avata ja käyttää uudelleen, on niihin liittyvien käyttöehtojen oltava selviä. Suojatuille aineistoille on pystyttävä luomaan turvallisia ratkaisuja ja käyttäjän on saatava selkeää tietoa siitä, mitä aineistolla saa tehdä ja mitä ei. Asiaa on selvitetty laajassa asiantuntijaryhmässä, jonka selvitys on nyt julkaistu. Yleiseksi ohjenuoraksi ryhmä kokosi suositukset hyviksi…
Lue lisää

Avoimesti verkossa saatavilla olevat artikkelit ja aineistot ovat vapaata riistaa, perinteisessä journaalissa julkaistu tutkimus ja omalle koneelle talletettu data puolestaan hyvässä tallessa kasvamassa korkoa, vai kuinka? Väärin, vastaavat ATT-hankkeen oikeuksien hallinta -työryhmän tekijänoikeusasiantuntijat Pirjo Kontkanen ja Maria Rehbinder. Avoin julkaiseminen ei poista tekijänoikeutta eikä tiedon hamstraaminen edistä kenenkään uraa.

Nykyisessä…

Lue lisää

Suomessa ja kansainvälisesti kiinnitetään yhä enemmän huomiota julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen (-datan) avoimuuteen, arkistointiin ja jatkokäyttöön. Samanaikaisesti varsinkin ihmistieteellisten (humanististen ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten) aineistojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja jatkokäytössä on epäselvyyttä. Tutkimusaineistojen jatkokäyttöön liittyy monimuotoisia oikeudellisia, moraalisia ja käytännöllisiä kysymyksiä, jotka koskevat erityisesti yksityisyyden suojaa, tekijänoikeuksia, asiakirjojen julkisuutta, tutkimustulosten tarkistettavuutta…

Lue lisää