Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Tietoarkisto on kehittämässä opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoituksella helppokäyttöistä verkkosovellusta, jonka avulla myös muut kuin tutkijat ja korkeakouluopiskelijat pääsevät jatkossa analysoimaan avoimia kyselytutkimusaineistoja. Suomi-Monitori-niminen hanke käynnistyi tammikuussa 2016.

Tietomilliksi nimetty täysin avoin ja maksuton palvelu valmistuu joulukuussa, mutta sen prototyyppiin on mahdollista tutustua verkossa jo nyt.

Tietomilli on tehty…

Lue lisää

NordForsk julkaisi alkusyksyllä Pohjoismaiden ministerineuvoston pyynnöstä laatimansa raportin Open Access to Research Data – Status, Issues and Outlook. Raportissa kuvataan tutkimusdatan avoimen saatavuuden tilaa Pohjoismaissa, EU:ssa ja Yhdysvalloissa. NordForsk on organisaatio, joka tukee ja rahoittaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja tutkimusinfrastruktuuria.

Keskustelu avoimesta datasta on Pohjoismaissa alkanut aikaisin, mutta keskustelujen viemisessä…

Lue lisää

Avoin tieteellinen julkaiseminen on ollut vahvasti Euroopan unionin agendalla tänä vuonna. Osana tätä toimintaa eurooppalaisista tutkimusrahoittajista ja tutkimusorganisaatioista koostuva Science Europe julkaisi selvityksen Open Access -julkaisemisen kehityksestä, haasteista ja linjanvedoista. Tutkimusrahoittajat voivat edistää avointa julkaisemista rohkaisemalla tai ohjaamalla tutkijoita valitsemaan avoimia julkaisukanavia sekä tukemalla tätä toimintaa myös taloudellisesti. Lisäksi selvityksessä…

Lue lisää

ATT-hankkeen Oikeuksien hallinta -työryhmä julkaisi selvityksensä suurimmista juridisista esteistä avoimelle tieteelle 17.10. Tarkastelun kohteena olivat tiedonlouhintaa ja rinnakkaistallentamista rajoittava tekijänoikeuslaki sekä tietosuojalainsäädäntö. Selvitys kuvaa keskeiset ongelmat, muutostarpeen sekä ehdotukset ongelmanratkaisuun.

Japanin, Ison-Britannian ja Irlannin tekijänoikeuslainsäädännössä on erityisiä rajoitussäännöksiä, jotka sallivat tiedonlouhinnan. Vastaavanlaista sääntelyä voisi harkita myös Suomessa ja EU:ssa meneillään…

Lue lisää
Kuva: Euroopan Unioni 2016

Euroopan komission korkean tason asiantuntijaryhmä linjaa vastikään julkaistussa raportissaan niitä perusperiaatteita, joilla eurooppalaista tutkimusinfrastruktuuria tulisi kehittää. Selvityksessä todetaan, että haasteet ovat suurelta osin sosiaalisia, eivät teknisiä. Tekniset haasteet liittyvät lähinnä datan monimuotoisuuteen ja eri tieteenalojen välisiin eroihin. Ongelmana on tieteellisen järjestelmän rakentuminen vanhentuneeseen malliin, jossa perinteinen…

Lue lisää

Sähköinen kirje- ja taide-editio Albert Edelfelts brev on malliesimerkki digitaalisen ajan arkistojen avaamisesta. Sivusto koostuu kokoelmasta kirjeitä, jotka Edelfelt kirjoitti äidilleen Alexandra Edelfeltille. Kirjeet esitellään digitoituina kuvina sekä referaatteina. Sivuston tekijät saivat tämän vuoden tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.

Sivusto on hieno esimerkki tietotekniikan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Sivustolla kirjemateriaalia on rikastettu ja…

Lue lisää

Musiikkiarkisto JAPA panostaa voimakkaasti aineistojensa ja julkaisujensa avaamiseen. JAPAn Open Access -toiminta löytyy nyt keskitetysti uudelta sivustolta oa.musiikkiarkisto.fi, jonne on koottu esimerkiksi linkit JAPAn käyttämiin ilmaisiin palveluihin sekä avoimiin kirja- ja levyjulkaisuihin.

JAPAn YouTube-kanavalla julkaistaan video- ja äänitallenteita, kuten muusikkohaastatteluita, dokumentteja ja musiikintutkimuksen seminaariesitelmiä. Tutkimus- ja muistitietoaineistoja avataan palvelussa…

Lue lisää

Kansalaistiede on ilmiö, joka lupaa tehdä tieteestä ja tutkimuksesta joka miehen ja naisen oikeuden. Nyt jo kansalaiset keräävät tieteen apuna luontohavaintoja, puhtaaksikirjoittavat vanhoja digitoituja tekstejä sekä tarkkailevat taivasta. Samalla syntyy dataa, tiedon raaka-ainetta, jota on kutsuttu uudeksi öljyksi. Olisiko jokaisen tieteestä pelastamaan Suomea niin taantumalta kuin sivistyksen rappiolta?

Ehkä ei…

Lue lisää

Avoin tiede ja tutkimus -hanke julkaisi lokakuussa 2016 kaikille avoimen Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssin. Kurssin avulla voit perehtyä avoimen tieteen perusteisiin, hyötyihin ja mahdollisuuksiin sekä yksittäisen tutkijan että laajasti koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssi sopii kaikille avoimen tieteen toimintatavoista kiinnostuneille.

Verkkokurssin avulla tutustut laajasti avoimen tieteen eri osa-alueisiin

Kurssi…

Lue lisää

Ladataan…