Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Luonnonvarakeskus Luken marraskuussa julkaistussa aineistopolitiikassa kuvataan sähköisessä muodossa olevien tietoaineistojen keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät organisaatiotason periaatteet ja tavoitetila. Aineistopolitiikan lähtökohta on, että tietovarannot ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Aineistopolitiikan tavoitteena on tietovarannon avaaminen kahden vuoden sisällä projektin päättymisestä. Aineistopolitiikka kannustaa myös tietovarantojen kaupalliseen hyödyntämiseen.

Lue lisää Luken aineistopolitiikasta

Avoin tiede on monia asioita, mutta myös sukupolvikysymys. Akateemisessa maailmassa toimintatavat siirtyvät usein mestari-kisälli periaatteella eteenpäin: aloittelevat tieteentekijät oppivat tutkimus- ja julkaisutoiminnan periaatteet ohjaajiltaan. Tiede on tässä mielessä konservatiivista: esimerkiksi internetin mahdollisuuksia tutkimustulosten levittämisessä ei osata vieläkään täysimääräisesti hyödyntää.

Tuki avointa tiedettä kohtaan on vahvaa aloittelevien tutkijoiden keskuudessa. Toisaalta ohjaajien…

Lue lisää

Open Knowledge Finlandin (OKFI) vapaaehtoiset avoimen datan aktiivit laativat lajirikkauskartan Keski-Suomen vanhoista metsistä. Marraskuun alussa julkistettu lajirikkauskartta syntyi biologien, paikkatietojen ammattilaisten ja koodareiden puolitoistavuotisen yhteistyön tuloksena. Hankkeessa luotiin avoimeen metsätietoon pohjautuva kaikille ilmainen palvelu, joka helpottaa arvokkaiden luontoympäristöjen tunnistamista. Kartan toivotaan tukevan kestävää metsätaloutta ja metsien virkistyskäyttöä.

“Halusimme luoda työkalun,…

Lue lisää

Metallinetsinharrastajien esinelöydöt herättävät myönteistä hämmästystä kerta toisensa jälkeen. Maanläheisten kansalaistutkijoiden kuluvan vuosikymmenen saldoon kuuluvat muiden muassa Espoonkartanon kultasormus, Espoon rautakautiset löydöt, Janakkalan miekkamies, Hangastenmäen linnavuori sekä hopearahakätköt Hämeenkoskella ja Valkeakoskella.

“Nyt on meneillään lajin kolmas buumi. Aiemmat olivat 1970- ja 90-luvuilla”, kertaa Suomen metallinetsijöiden puheenjohtaja Lasse Nyman. “Suomessa on…

Lue lisää

Musiikkiarkisto JAPA on valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta. JAPAn toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. JAPA on ainoa itsenäinen, palkkatyövoimalla toimiva musiikkiarkisto Suomessa. JAPA palvelee tutkijoita, mutta myös muita suomalaisen populaarimusiikin historiasta kiinnostuneita.

JAPA kerää, tallentaa ja saattaa käyttöön erityisesti ainutkertaista materiaalia. Kokoelmien…

Lue lisää

Ilmatieteen laitos julkaisee säädatan ja -tuotteiden jakeluun käytettävän SmartMet Server -palvelinohjelmiston lähdekoodin tämän vuoden aikana. Kyseinen ohjelmisto on käytössä Ilmatieteen laitoksen asiakaspalveluiden sekä julkisten verkkosivujen ja mobiilisovellusten taustalla sekä avoimen datan jakelussa.

Parhaillaan Ilmatieteen laitos selvittää kaikkien laitoksella kehitettyjen ohjelmistojen avaamismahdollisuuksia. Ohjelmistojen julkaisupäätökseen vaikuttavat muun muassa ohjelmistojen irroitettavuus omaksi kokonaisuudekseen…

Lue lisää

Kansalliskirjasto julkaisee avoimesti kotimaisen humanistisen tutkimuksen kannalta merkittäviä aineistoja. Kansalliskirjasto on asettanut käyttöön Suomen Muinaismuistoyhdistyksen (SMY) ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran (SUS) monografia- ja kausijulkaisusarjojen varhaisimpia osia. Teokset ja niistä tehdyt datapaketit ovat avoimesti saatavilla Kansalliskirjaston Fenno-Ugrica-verkkokokoelmassa.

Kuva Axel Olai Heikelin teoksesta Mordvalaisten pukuja ja kuoseja. Axel O. Heikel (1851-1924) oli
Lue lisää

Keskustelu tieteen avoimuudesta on voimakkaasti keskittynyt siihen, kuinka julkisesti rahoitetun tieteen tulee olla kaikkien luettavissa. Usein käsitellään vain tieteellisten artikkeleiden vapaata käytettävyyttä, joka Suomessakin tunnetaan ehkä paremmin englanninkielisenä käsitteenä open access. Tieteen avoimuudella on kuitenkin erittäin tärkeä tehtävä myös tutkimuksen laadun takaajana ja keskitynkin tässä esseessä ennen kaikkea siihen, kuinka…

Lue lisää

Lappeenrannan teknillinen yliopisto julkisti oman tutkimusdatapolitiikkansa lokakuun puolessa välissä. Politiikkapaperin mukaan yliopistossa tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti avointa ja hyödynnettävissä olevaa. Joskus on olemassa perusteita, miksi tutkimusdatan avoimuutta on tarpeen rajoittaa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston pitkä ja luottamuksellinen yhteistyösuhde yritysten kanssa huomioidaan aina tutkimusdatan avaamisessa.

Kuva Flickr / Ananta
Lue lisää

Europeana research julkaisi uudet suosituksensa Euroopan digitaalisen kultturiperinnön avoimuuteen ja uudelleenkäyttöön hyvin näyttävällä tavalla. Europeana Recommendations for Research on visuaalinen ja interaktiivinen esitys Europeanan suosituksista. Tämä visualisointi kuvaa yksityiskohtaisesti Europeanan viestin: lisää digitalisatiota, tekijänoikeusreformi ja digihumanismin yhteiskunnallisten hyötyjen edistäminen.

Kuva: CC-BY-SA JAM Visual Thinking

Europeana Recommendations for Research, 2016

CC 4.0 BY

Tämä…

Lue lisää

Ladataan…