Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Helsingin yliopiston kirjaston kehittämispäällikkö Pauli Assinen valittiin ATT-hankkeen Tietomalliselvitystyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi. Alun perin elintarviketieteiden maisteriksi valmistunut Assinen on työskennellyt Helsingin yliopistolla vuodesta 1992 ja hän aloitti yliopiston atk-osastolla syksyllä 1999. Keväästä 2009 alkaen hän on työskennellyt kirjastossa.

”Palvelujen tuottaminen tutkimusta tekeville, tutkimushallinnolle ja tutkimuksesta kiinnostuneille edellyttää, että voimme luottaa palveluissa…

Lue lisää

Open Knowledge Finlandin ja Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen yhteistyöstä syntynyt Avoin kansalaistiede -selvityshanke pyytää ehdotuksia kansalaistiedeaiheisista mikroartikkeleista julkaistavaksi ATT-hankkeen Portti-verkkolehdessä ja käytettäväksi selvityksen materiaalina. Avoin kansalaistiede -hanke maksaa julkaistuista mikroartikkeleista pienen kirjoituspalkkion. Mikroartikkelit tullaan julkaisemaan Creative Commons BY 4.0 lisenssillä.

Mikroartikkelien avulla halutaan syventää ymmärrystä kansalaistieteen mahdollisuuksista. Erityisesti…

Lue lisää

Henkilötietoja ei Suomessa saa kerätä ilman perusteita. Niiden käsittelyä säätelee tarkka lainsäädäntö, varsinkin henkilötietolaki, sekä tiedeyhteisön omat eettiset periaatteet. Henkilötietoja ei saa kerätä tai käsitellä ilman suunnitelmaa tai kunnon perusteluita edes tutkimuksen tekemistä varten. Mutta mitä henkilötiedot ovat ja miten erilaisten tietojen kohdalla tulisi menetellä? Jos henkilötietoja käsittelee, on myös…

Lue lisää

Suomen Akatemian syyskuun haku on parhaillaan auki ja rahoitushakemukset tulee jättää 28.9. mennessä. Kuten aiemminkin, Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta ja tutkijoilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Uutena asiana tämän syyskuun hausta alkaen on se, että Akatemia edellyttää myös tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista jatkokäyttöä varten.

Jatkossa kaikkien Akatemian rahoitusta saavien hankkeiden on…

Lue lisää

Jo kohta vuosikymmenen ajan ihmiset ovat voineet auttaa tähtitieteen tutkijoita Zooniverse-alustalla. Tähtien ja galaksien luokittelua on toistaiseksi ollut tarkoituksenmukaista tehdä ihmisvoimin, mutta datan määrä on aivan liian suuri, jotta maailman tähtitieteilijät ehtisivät käydä läpi kaikkia aineistoja. Siksi joukkoistaminen on ollut oivallinen tapa rikastaa ja jalostaa dataa. Avoimen tieteen käytännöt…

Lue lisää

Hankenin Mikael Laakso ja Bo-Christer Björk tutkivat hybridimallin mukaisen avoimen julkaisemisen kehitystä. Hybridimallin mukaan kustantaja perii lehdestä tilausmaksun, mutta kirjoittajamaksua vastaan artikkeleita julkaistaan avoimesti verkossa lehden yhteydessä. Pitkittäistutkimus kattoi viisi suurinta tieteellistä kustantajaa (Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor & Francis ja Sage).

Kuva: Flickr / Duncan Hull CC-BY

Hybridimallin mukaisesti julkaistujen…

Lue lisää

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016.  Avoin tiede ja avoin koulutus? sisältää neljä vertaisarvioitua ja viisi yleistajuistettua avoimeen tieteeseen ja koulutukseen liittyvää artikkelia. Opiskelijatutkimusverkoston toimittama vuosikirja julkaistiin 12.9. ja se on vapaasti luettavissa ja ladattavissa www:stä.

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja -julkaisusarja kokoaa yhteen alan tutkimusta sekä edistää tutkimusalan näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Se tarjoaa julkaisufoorumin niin…

Lue lisää

Svenska handelshögskolan (Hanken) julkaisi Avoimen tieteen suuntaviivansa elokuun lopussa. Edistääkseen avointa tiedettä Hanken pyrkii julkaisemaan avoimesti 80 % vuosittain tuotetuista tieteellisistä artikkeleista ja suosittelee vihreää tietä avoimessa julkaisemisessa. Rinnakkaistallentamiseen Hanken käyttää Haris-järjestelmää (Hanken Research Information System).

Kuva: Hanken

Hanken suosittelee tutkimusdatan tallentamista kansallisiin arkistoihin kuten IDAan tai Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon tai…

Lue lisää

Suomen Akatemian 1.9.2016 käynnistyneessä rahoitushaussa pyydetään nyt ensi kertaa hakemuksen liitteeksi erillistä aineistonhallintasuunnitelmaa. Syyskuun 2016 haussa hakijoita vaaditaan vastaamaan tutkimusaineistoa koskeviin kysymyksiin kahdessa eri kohdassa. Hakijoiden tulee osana tutkimussuunnitelmaa kuvata, mistä heidän tutkimusaineistonsa muodostuu sekä miten aineisto hankitaan ja miten sitä käytetään tutkimushankkeessa. Erillisessä hakemuksen liitteeksi tulevassa aineistonhallintasuunnitelmassa hakijaa pyydetään…

Lue lisää

Turun yliopisto haluaa olla edelläkävijä avoimen tieteen toimintakulttuurin edistämisessä. Yliopisto linjaa tuoreessa julkaisupolitiikassaan, että tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimesti saatavilla. Yliopisto on jo aiemmin tänä vuonna datapolitiikkansa avulla kannustanut tutkijoitaan avaamaan tutkimusaineistonsa.

Turun yliopistossa hyväksytty julkaisupolitiikka määrittelee, että Turun yliopistossa tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimesti saatavilla mikäli kustantajan ehdot…

Lue lisää

Ladataan…